24 januari 2019

Netanyahu geeft de januari-afdracht van Qatar aan Gaza vrij. Hamas weigert het te accepteren - Netanyahu releases Qatar’s January remittance to Gaza. Hamas refuses to accept it

Hamas-leden ontvangen salarissen in Rafah in Zuid-Gaza (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90) - Hamas members receive salaries in Rafah in south Gaza (Photo: Abed Rahim Khatib/ Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Hamas-plaatsvervangend leider in Gaza kondigde aan, dat de leiding van de organisatie een afgevaardigde van Qatar heeft ontmoet in de Gazastrook en hem liet weten, dat ze weigerden de derde ronde van Qatari-geld te accepteren, zo meldden Arabische media

Bron: Arutz Sheva, DEBKAfile, Gary Willig, 24 januari 2019


"We zullen Gaza niet veranderen in een speelveld van de verkiezingen in Israël", vertelden hoge functionarissen van Hamas de afgevaardigde van Qatar.

De verklaring van Hamas komt kort nadat de Israëlische premier Binyamin Netanyahu en het Veiligheidskabinet de overdracht van de $15 miljoen van Qatar naar Hamas in Gaza hebben goedgekeurd. Israël had dinsdag de geldoverdracht gestaakt na het neerschieten van een IDF-soldaat door een terrorist uit Gaza. De soldaat raakte licht gewond.

Israël heeft al de levering van twee delen van Qatari-geld toegestaan aan Gaza, dat wordt gebruikt voor de betaling van werknemers van Hamas in Gaza.

Op woensdagavond werd gemeld, dat het establishment van defensie had aanbevolen om de betaling van de $15 miljoen alsnog aan Hamas te laten plaatsvinden, om de gespannen situatie tussen de twee partijen te kalmeren. Senior veiligheidsfunctionarissen hebben tijdens de kabinetsvergadering ook gezegd, dat de terroristische organisatie van de islamitische Jihad verantwoordelijk was voor het neerschieten van de IDF-officier en niet Hamas. Ze beweerden ook dat de terroristische organisatie Hamas heeft afgezien van provocaties tegen Israël in de afgelopen dagen.

__________

ENGLISH    

The Hamas deputy leader in Gaza announced that the organization's leadership met with a Qatari envoy in the Gaza Strip and informed him that they refused to accept the third round of Qatari money, Arab media reported

By: Arutz Sheva, DEBKAfile, Gary Willig, January 24, 2019


"We will not turn Gaza into an area for managing elections in Israel", senior Hamas officials told the Qatari envoy.

The Hamas statement comes shortly after Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu and the Security Cabinet approved the transfer of the $15 million from Qatar to Hamas in Gaza. Israel had halted the money transfer on Tuesday following the shooting of an IDF soldier by a terrorist from Gaza. The soldier was lightly injured.

Israel has already allowed two installments of Qatari money to enter Gaza, which is used for the payment of Hamas employees in Gaza.

On Wednesday evening, it was reported that the defense establishment recommended that the $15 million be given to Hamas in order to calm tensions between the two sides. Senior security officials also said during the cabinet meeting that the Islamic Jihad terrorist organization was responsible for shooting the IDF officer and not Hamas. They also claimed that the Hamas terrorist organization has refrained from creating provocations against Israel in recent days.