25 januari 2019

​Iran boos: geeft Rusland de schuld van het niet functioneren van S-300-systeem tijdens Israëlische aanval - Iran angrily blames Russia for disrupting S-300 system amid Israeli attack

(Kaart: IDF) - (Map: IDF)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS   

Het door Rusland geproduceerde S-300-systeem zou de vergeldingsacties van Israël, na een raketaanval in de richting van Noord-Israël, hebben kunnen verijdeld

Bron: JPOST, BEN BRESKY, SARA RUBENSTEIN, 25 januari 2019


Officiële nieuwsbronnen in Iran hebben de Russische regering publiekelijk aangevallen en beschuldigd van het opzettelijk niet-functioneren van de S-300 luchtverdedigingssystemen tijdens de recente oplaaiing van schermutselingen tussen hun troepen in Syrië, en Israël.

Ondertussen heeft Rusland aangekondigd dat de S-300 luchtverdedigingssystemen in Syrië nog niet klaar zijn voor gebruik.

Israël viel deze week verschillende Iraanse doelwitten in Syrië aan, nadat een raket naar het Noorden van Israël was afgeschoten.

Het hoofd van de Iraanse National Security and Foreign Policy Commission, Heshmatollah Falahatpisheh, vertelde het persbureau van de Islamitische Republiek dat zij buitengewoon ontsteld waren over het feit, dat het S-300-systeem tijdens het incident inactief was.

Falahatpisheh legde de verklaring af bij zijn terugkeer uit Turkije. Hij haalde woedend uit naar het 'zionistische regime', zijnde degene die verantwoordelijk is voor het creëren van instabiliteit in de regio.

__________

ENGLISH    

The Russian-made S-300 system could have thwarted Israeli's retaliatory actions following a missile strike toward northern Israel

By: JPOST, BEN BRESKY, SARA RUBENSTEIN, January 25, 2019


Official news sources in Iran publicly attacked the Russian government, blaming them for deliberately  disrupting the S-300 air defense systems during the recent flare-up between their forces in Syria and Israel.

Meanwhile, Russia announced that the S-300 air defense systems in Syria are not ready for operation.

Israel hit several Iranian targets in Syria targets this week after a rocket was shot toward the northern border.

Iranian National Security and Foreign Policy Commission head Heshmatollah Falahatpisheh told the Islamic Republic News Agency that they were extremely dismayed by the fact that the S-300 system was inactive during the incident.

Falahatpisheh made the statement upon his return from Turkey. He blasted the "Zionist regime" as the ones responsible for creating instability in the region.