26 januari 2019

Rusland ontkent bondgenootschap met Iran in Syrië, zegt Israëlische veiligheid is 'topprioriteit' - Russia denies allying with Iran in Syria, says Israeli security a ‘top priority’

Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Ryabkov (Foto: AP/Carolyn Kaster) - Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov (Photo: AP/Carolyn Kaster)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Plaatsvervangend FM vertelt CNN dat pogingen om Iraanse troepen op afstand te houden van de Israëlisch-Syrische grens, werden ondermijnd door de opnieuw ingevoerde Amerikaanse sancties

Bron: TOI STAFF, 26 januari 2019


De Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Ryabkov, ontkende vrijdag dat Moskou gelieerd is aan Iran in Syrië en zei dat de veiligheid van Israël één van zijn 'topprioriteiten' was.

"We onderschatten op geen enkele manier het belang van maatregelen die een zeer sterke veiligheid van de staat Israël kunnen waarborgen", vertelde Ryabkov CNN in een interview. "De Israëli's weten dit, de VS weten dit, alle anderen, inclusief de Iraniërs, de Turken, de regering in Damascus weten dit. Dit is één van de topprioriteiten van Rusland”.

Ryabkov zei dat het niet correct was om Rusland en Iran als bondgenoten te categoriseren, aangezien de twee landen alleen "samenwerkten" in Syrië. "De Iraniërs waren zeer behulpzaam toen we het Nationale Congres van de bevolking van Syrië in Sotsji bijeengeroepen hebben, maar we kunnen niet op elk moment volledig zien wat er gebeurt”, zei hij.

Ryabkov zei dat Rusland vorig jaar Iran heeft weten te overtuigen, om zijn strijdkrachten tot zo'n 85 kilometer (53 mijl) van de noordgrens van Israël terug te trekken. Hij zei dat Moskou in die tijd 'nog verder wilde gaan', maar de onderhandelingen met Iran werden gestaakt door de herinvoering van Amerikaanse sancties.

Ryabkovs opmerkingen kwamen dagen na een oplaaiing tussen Israël en Iran aan de Syrische grens.

__________

ENGLISH    

Deputy FM tells CNN that efforts to distance Iranian forces from the Israeli-Syrian border were undercut by reimposition of US sanctions

By: TOI STAFF, January 26, 2019


Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov on Friday denied that Moscow is allied with Iran in Syria, and said Israel’s security was one of his government’s “top priorities".

“We in no way underestimate the importance of measures that would ensure very strong security of the State of Israel", Ryabkov told CNN in an interview. “The Israelis know this, the US knows this, everyone else, including the Iranians, the Turks, the government in Damascus know this. This is one of the top priorities of Russia".

Ryabkov said it was inaccurate to categorize Russia and Iran as allies, as the two countries only “worked together” in Syria. “The Iranians were very helpful when we convened the National Congress of the people of Syria in Sochi, but we do not see at any given moment completely eye-to-eye on what happens", he said.

Ryabkov said Russia last year managed to convince Iran to withdraw its forces some 85 kilometers (53 miles) from Israel’s northern border. He said Moscow was “prepared to go even further” at the time, but negotiations with Iran fell apart over the reimposition of US sanctions.

Ryabkov’s comments came days after a flare-up between Israel and Iran on the Syrian frontier.