29 januari 2019

​Twitter verwijdert accounts die gericht zijn op nep nieuws over Israël - Twitter suspends accounts aiming fake news at Israel

Twitter (Foto: iStock) - Twitter (Photo: iStock)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

61 accounts gekoppeld aan buitenlandse fake nieuwscampagnes om de Israëlische publieke opinie te manipuleren, verwijderd van Twitter

Bron: Arutz Sheva, Marcy Oster / JTA, 29 januari 2019


Twitter heeft 61 accounts verwijderd die gekoppeld waren aan buitenlandse fake nieuwscampagnes om de Israëlische publieke opinie te manipuleren.

"Dit maakt een totaal van 343 accounts die door Twitter zijn verwijderd, sinds vorige maand de Israëlische verkiezingen werden aangekondigd", twitterde Elad Ratson van Israëls ministerie van Buitenlandse Zaken op maandag. Ratson is een Israëlische diplomaat gevestigd in Londen en de directeur van Research and Development van het ministerie.

De nieuwe groep van 61 accounts had in totaal meer dan 28.000 volgers en de meeste accounts waren in het Engels.

Ondertussen kondigde Facebook maandag in een verklaring aan, dat het "extra hulpmiddelen zal gaan inzetten om buitenlandse inmenging te helpen voorkomen, en politieke advertenties op Facebook transparanter zal maken”. Adverteerders moeten dan geautoriseerd zijn om politieke advertenties te kunnen kopen; Facebook zal mensen meer informatie geven over advertenties die gericht zijn op de politiek en politieke kwesties; en het zal een publiekelijk doorzoekbare bibliotheek van deze advertenties creëren, met een tijdsbestek van maximaal zeven jaar, aldus de verklaring.

De nieuwe tools zullen in maart op de markt worden gebracht, in de laatste weken van de Israëlische verkiezingscampagne, met een wereldwijde beschikbaarheid in juni.

Zondag verwierp de voorzitter van de Israëlische Knesset, Yuli Edelstein, een verzoek van de Parliamentary Assembly of the Mediterranean, waartoe Israël behoort, om toezicht te houden op de nationale verkiezingen van 9 april a.s., meldde de Times of Israel. De interparlementaire groep, bestaande uit 26 Europese, Noord-Afrikaanse en Midden-Oosten parlementen, merkte op dat buitenlandse en lokale groeperingen hadden gedreigd om de verkiezingen, vooral online, te proberen te beïnvloeden, aldus het bericht.

Edelstein noemde het verzoek "een ongeëvenaarde uiting van arrogantie”.

__________

ENGLISH    

61 accounts aimed linked to foreign fake news campaigns aimed at manipulating Israeli public opinion suspended from Twitter

By: Arutz Sheva, Marcy Oster/JTA, January 29, 2019


Twitter suspended 61 accounts linked to foreign fake news manipulation campaigns aimed at the Israeli public.

"This is a total of 343 accounts suspended by Twitter since Israeli elections were announced last month", Elad Ratson of Israel’s Foreign Affairs Ministry tweeted on Monday. Ratson is an Israeli diplomat based in London and the ministry’s director of Research and Development.

The new group of 61 accounts had a total of more than 28,000 followers, and most of them were in English.

Meanwhile, Facebook announced in a statement on Monday that it would launch “additional tools to help prevent foreign interference and make political and issue advertising on Facebook more transparent". Advertisers will need to be authorized to purchase political ads; Facebook will give people more information about ads related to politics and issues; and it will create a publicly searchable library of these ads for up to seven years, the statement said.

The new tools will be launched in March, in the last weeks of Israel’s election campaign, with a global rollout planned for June.

On Sunday, the Speaker of Israel’s Knesset, Yuli Edelstein, rejected a request by the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, to which Israel belongs, to monitor the national election set for April 9, the Times of Israel reported. The interparliamentary group made up of 26 European, North African and Middle Eastern parliaments, noted that foreign and local groups had threatened to attempt to influence the elections, mostly on-line, according to the report.

Edelstein called the request “an unparalleled expression of arrogance".