30 januari 2019

​Poolse zwemmer weigert Maleisische team te coachen i.v.m. uitsluiting Israëlische atleten - Polish swimmer refuses to coach Malaysian team over its Israel athlete ban

Bart Kizierowski (Foto: Instagram) - Bart Kizierowski (Photo: Instagram)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

“Daar is geen plaats voor in de sport”, zegt Bart Kizierowski

Bron: Nieuwsagentschappen en TOI Redactie, 29 januari 2019


Een ervaren Poolse zwemmer heeft een aanbod afgewezen om het nationale zwemteam van Maleisië te coachen, onder verwijzing naar de recente weigering van Kuala Lumpur om visa te verlenen aan Israëlische atleten, waardoor het International Paralympic Committee (IPC) het land heeft recht heeft ontnomen om het grote zwemevenement te hosten.

In een Facebook-bericht legde Bart Kizierowski - die zijn land vertegenwoordigde tijdens vier Olympische Spelen - zijn beslissing uit om de baan te weigeren.

"Ik kreeg een zeer aantrekkelijke coaching functie aangeboden van de Malaysian Swimming Federation", schreef de 41-jarige. "Naast andere persoonlijke redenen heb ik die functie afgewezen, vanwege de recente verklaringen van Maleisische politici over de weigering van visa voor atleten, die geacht worden het tegen elkaar op te nemen op de Wereldkampioenschappen georganiseerd door dat land. Daar is geen plaats voor in de sport”.

__________

ENGLISH    

“There is no place for that in sport”, says Bart Kizierowski

By: AGENCIES and TOI STAFF, January 29, 2019


A veteran Polish swimmer has rejected an offer to coach Malaysia’s national swimming team, citing Kuala Lumpur’s recent refusal to grant visas to Israeli athletes, which has caused the International Paralympic Committee (IPC) to strip the country of the right to host a major swimming event.

In a Facebook post, Bart Kizierowski — who represented his country at four Olympics —  explained his decision to turn down the job.

“I was offered a very attractive coaching position from the Malaysian Swimming Federation”, the 41-year-old wrote. “Among other personal reasons, I declined that function due to recent statements made by Malaysian politicians regarding refusal of visa for athletes that are supposed to compete at the World Championships organized by that country. There is no place for that in sport”.