30 januari 2019

Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 40. De Kamer van de President - Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 40. President’s Room

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, elke dag, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 40: De Kamer van de President

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, november 2018


Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.

 

De Kamer van de President

Op heilige feestdagen gebruikte de tweede president van Israël deze kamer bovenop de berg Sion, als een toevluchtsoord om de Torah te lezen (Foto: JerusalemOnline)


Hoog op de berg Sion, in de stad Jeruzalem, staat de Kamer van de President. Dit kleine, dikwandige bouwsel bovenop het dak van het graf van koning David, staat als een kroon op de top van het Cenakel, die volgens de traditie de plaats van het Laatste Avondmaal was.

De Kamer van de President symboliseert ook, dat de meest strikte Joden naar de Oude Stad van Jeruzalem konden gaan, toen de stad na de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog onder Jordaanse heerschappij stond. Eertijds was de toegang tot bepaalde plaatsen die heilig waren voor het Joodse geloof verboden voor Israëli's.

Als gevolg hiervan werd de berg Sion, die een echt niemandsland was, de dichtstbijzijnde, toegankelijke plek bij de Tempelberg. Een plaatselijke bewoner bouwde het koepelvormige vertrek op de berg als een ruimte om de Torah te lezen.

Maar hij was niet de enige die op de afgelegen plek neerstreek. Op heilige feestdagen bezocht Israël’s tweede president, Yitzhak Ben-Zvi, de kamer om de Thora te lezen en om over Jeruzalem uit te kijken, en zo werd de naam "President's Room" geboren.

Tegenwoordig kunnen geïnteresseerden de kamer één dag per week bezoeken. Stap naar binnen en je zult verschillende stukjes parafernalia aantreffen die de Joodse gemeenschap en de cultuur vertegenwoordigen, variërend van foto's van vermaarde rabbijnen tot boeken die door Ben-Zvi zijn geschreven.

___________    

ENGLISH   

As of December 16, 2018, IsraelCNN, every day, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 40: President’s Room

By: JerusalemOnline, T. Tomer, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.

 

President’s Room

On holy holidays, Israel’s second president used this room atop Mount Zion as a refuge to read the Torah (Photo: JerusalemOnline)


Up high on Mount Zion, in the city of Jerusalem, sits the President’s Room. A small, thick-walled structure on the rooftop of King David’s Tomb, this room crowns the top of the Cenacle, which tradition maintains was the site of the Last Supper.

The President’s Room also represents the closest Jews could get to the Old City of Jerusalem when the city was under Jordanian rule after the Israeli War of Independence. Back then, the Israelis were forbidden from accessing certain places holy to the Jewish faith.

As a result, Mount Zion was a veritable no-man’s-land, and thus became the closest accessible site to the Temple Mount. A local built this domed room on the mountain as a space to read the Torah.

But he wasn’t the only one to drop by the secluded spot. On the holy holidays, Israel’s second president, Yitzhak Ben-Zvi, would visit the room to read the Torah and gaze out at Jerusalem, and thus the name “President’s Room” was born.

Today, members of the public are able to visit the room one day each week. Step inside, and you’ll find various bits of paraphernalia representing Jewish communities and culture, from pictures of famous rabbis to books written by Ben-Zvi.