31 januari 2019

​Minister dreigt Amnesty toegang tot Israël te verbieden door rapport over nederzetting toerisme - Minister threatens to ban Amnesty over settlement tourism report

Gilad Erdan spreekt tijdens een persconferentie in Tel Aviv in 2018 (Foto: Roy Alima/Flash90) - Gilad Erdan speaks during a press conference in Tel Aviv in 2018 (Photo: Roy Alima/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Gilad Erdan vraagt het ministerie voor Strategische Zaken om onderzoek te doen naar het kunnen verbieden van de mensenrechtengroep, voor het oproepen van Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor om te stoppen met het opnemen van accommodaties in nederzettingen

Bron: AFP en TOI STAFF, 30 januari 2019


Minister van Strategische Zaken Gilad Erdan dreigde woensdag Amnesty International in Israël te verbieden, nadat de mensenrechtengroep Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor had beschuldigd van "oorlogsmisdaden" door accommodatie in nederzettingen aan te bieden.

"Amnesty International, die schijnheilige organisatie die spreekt in de naam van de mensenrechten, probeert een boycot van Israëli's te bevorderen als onderdeel van een campagne van antisemitische delegitimisatie”, zei Erdan.

Erdan, wiens ministerie van Strategische Zaken verantwoordelijk is voor de bestrijding van de door Palestijnen geleide Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)-beweging, riep vorig jaar op tot een boycot van Airbnb, nadat het had gezegd dat het de listings van accommodaties in de nederzettingen in Judea en Samaria zou stopzetten. Het bedrijf kreeg te maken met gerechtelijke stappen van eigenaren van de accommodatie in de VS en heeft kennelijk zijn voorgenomen beleid nooit doorgezet.

"Ik heb het ministerie van Strategische Zaken opgedragen de mogelijkheid te onderzoeken om de toegang van leden van Amnesty aan Israël te verhinderen”, zei Erdan, eraan toevoegend dat hij onlangs contact had opgenomen met het ministerie van Financiën om de belastingvoordelen die aan de organisatie waren verleend te annuleren, maar gaf geen verdere details.

Amnesty heeft woensdag een rapport uitgebracht waarin ze Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor oproept om te stoppen met het vermelden van toeristische accommodaties, activiteiten en attracties in nederzettingen in Judea en Samaria.

"Ze doen dit ondanks het feit dat ze weten, dat de bezetting van de Westelijke Jordaanoever door Israël, inclusief Oost-Jeruzalem, valt onder internationaal humanitair recht dat Israëlische nederzettingen als illegaal beschouwt”, meldde het rapport. "Door zaken te doen met nederzettingen, dragen alle vier bedrijven bij aan en profiteren van het onderhoud, de ontwikkeling en de uitbreiding van illegale nederzettingen, wat neerkomt op oorlogsmisdaden onder internationaal strafrecht”.

___________

ENGLISH    

Gilad Erdan asks Strategic Affairs Ministry to look into barring rights group that called on Airbnb, Booking.com, Expedia, TripAdvisor to stop listing accommodations in settlements

By: AFP and TOI STAFF, January 30, 2019


Strategic Affairs Minister Gilad Erdan threatened to ban Amnesty International from Israel on Wednesday after the rights group accused Airbnb, Booking.com, Expedia and TripAdvisor of profiting from “war crimes” by offering accommodation in settlements.

“Amnesty International, that hypocritical organization that speaks in the name of human rights, is acting to promote a boycott of Israelis as part of a campaign of anti-Semitic delegitimization", Erdan said.

Erdan, whose Strategic Affairs Ministry is responsible for combating the Palestinian-led Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement, called for a boycott of Airbnb last year after it said it would stop listing homes in Judea and Samaria settlements. The company faced legal action by settlement home owners in court in the US and apparently never implemented its declared move.

“I have instructed the Ministry of Strategic Affairs to examine the possibility of preventing the entry of members of Amnesty to Israel", Erdan said, adding that he had recently gone to the Finance Ministry to ask it to cancel the tax benefits granted to the organization, but provided no further details.

Amnesty issued a report on Wednesday calling on Airbnb, Booking.com, Expedia and TripAdvisor to stop listing tourist accommodation, activities and attractions in settlements in Judea and Samaria.

“They are doing so despite knowing that Israel’s occupation of the West Bank, including East Jerusalem, is governed by international humanitarian law under which Israeli settlements are deemed illegal", it said. “In doing business with settlements, all four companies are contributing to, and profiting from, the maintenance, development and expansion of illegal settlements, which amount to war crimes under international criminal law".