01 februari 2019

​Hamas en VN willen voormalige nederzettingen in Gaza omvormen tot recyclingfabriek - Hamas and UN to turn former Gaza settlements into recycling plant

Man verzamelt herbruikbare materialen van Gaza vuilnisbelt (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash 90) - Man collects recyclables from Gaza garbage dump (Photo: Abed Rahim Khatib/Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Bijna 14 jaar na de terugtrekking uit Gaza, wil Hamas een recyclingfabriek bouwen op de ruïnes van Gush Katif-nederzettingen

Bron: Arutz Sheva, David Rosenberg, 30 januari 2019


De autoriteiten in de door Hamas geregeerde Gazastrook zijn van plan om de ruïnes op een voormalige Israëlische nederzettingslocatie om te vormen tot een recyclingfabriek.

Gaza worstelt al jaren met een afvalbeheercrisis, waarbij primitieve vuilstortplaatsen - vaak gelokaliseerd langs de grens met Israël - grote milieuschade hebben veroorzaakt, waarbij niet alleen de lucht wordt vervuild, maar ook het grondwater van Gaza. Volgens een rapport van Yediot Ahronot is gebleken, dat 90% van het grondwater in de Gazastrook ondrinkbaar is, grotendeels als gevolg van het doorsijpelen van stoffen afkomstig van de vuilstortplaatsen.

De afvalhopen worden periodiek verbrand om ruimte te maken voor nieuw afval, wat zorgt voor een hoge mate van luchtverontreiniging in zowel de Gazastrook als de nabijgelegen Israëlische steden. In de hoop de afvalcrisis in Gaza te kunnen aanpakken en de vervuiling in de nabijgelegen Israëlische gemeenschappen te verminderen, heeft Israël een plan van de Verenigde Naties goedgekeurd om de eerste recyclingfabriek in de Gazastrook te bouwen. De recyclingfabriek wordt gebouwd door autoriteiten in de door Hamas bestuurde enclave met behulp van VN-gelden, op de ruïnes van Israëlische steden in Gush Katif, de grootste regio van de Israëlische nederzettingen in de enclave aan de kust, voor de terugtrekking uit Gaza in de zomer van 2005.

Voor de terugtrekking in 2005 uit Gaza woonden bijna 9.000 Israëli's in de Gazastrook. Alle 21 Israëlische steden werden geëvacueerd en afgebroken als onderdeel van de terugtrekking, op aandringen van de toenmalige Israëlische premier Ariel Sharon. Als onderdeel van de terugtrekking trok Israël ook zijn militaire troepen terug uit de Gazastrook, zodat de volledige controle onder de Palestijnse Autoriteit kwam.

Twee later jaar echter, nam de terreurorganisatie Hamas de controle over van de heersende Fatah-partij van de PA.

__________

ENGLISH    

Nearly 14 years after Gaza pullout, Hamas to build recycling center on ruins of Gush Katif settlements

By: Arutz Sheva, David Rosenberg, January 30, 2019


Authorities in the Hamas-ruled Gaza Strip are planning to turn the ruins of a former Israeli settlement bloc into a recycling plant.

Gaza has struggled for years with a waste management crisis, as primitive garbage dumps – often placed along the border with Israel – have caused major environmental damage, polluting not only the air but also Gaza’s groundwater. According to a report by Yediot Ahronot, 90 percent of the Strip’s groundwater has been found to be undrinkable, due largely to seepage from garbage dumps.

The mounds of garbage are periodically burned to make room for new waste, causing high levels of air pollution in both the Gaza Strip and nearby Israeli towns. Hoping to alleviate the waste crisis in Gaza and reduce pollution into nearby Israeli communities, Israel has approved a United Nations plan to build the Gaza Strip’s first-ever recycling facility. The recycling plant will be built by authorities in the Hamas-ruled enclave using United Nations funds on the ruins of Israeli towns in Gush Katif, the largest bloc of Israeli settlements in the coastal enclave prior to the Gaza pullout in the summer of 2005.

Nearly 9,000 Israelis lived in the Gaza Strip prior to the 2005 pullout. All 21 Israeli towns were evacuated and demolished as part of the pullout, which had been pushed by then-Israeli Prime Minister Ariel Sharon. As part of the pullout, Israel also withdrew its military forces from the Strip, turning full control over to the Palestinian Authority.

Two years later, however, the Hamas terror organization seized control of the Strip from the PA’s ruling Fatah party.