01 februari 2019

​Nederlander uit Gaza klaagt Israëlische functionarissen aan bij ICC - Dutch national from Gaza sues Israeli officials at ICC

Nederlandse vlag (Afbeelding: dvc) - Dutch flag (Image: dvc)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Benny Gantz en Amir Eshel worden beschuldigd van het geven van opdrachten tot aanvallen tijdens de Gaza oorlog in 2014, die hebben geleid tot doden onder burgers

Bron: Anadolu Agency, 1 februari 2019


Benny Gantz, voormalige stafchef van het Israëlische leger en oprichter van de Israel Resilience Party, wordt geconfronteerd met een civiele procedure bij het Internationaal Strafhof (ICC) met betrekking tot de dood van zes Gazaanse burgers in 2014, meldde het Israëlische dagblad Haaretz vrijdag.

Volgens de krant is de eiser Ismail Ziada, die is geboren in het vluchtelingenkamp Al-Bureij in Gaza en de Nederlandse nationaliteit heeft.

Naar verluidt is Ziada in maart vorig jaar gestart met zijn rechtszaak tegen Gantz, die tijdens de Israëlische aanval in Gaza diende als stafchef van het leger.

Amir Eshel, die destijds commandant was bij de Israëlische luchtmacht, wordt naar verluidt ook genoemd als verdachte in de ICC-zaak.

Beide mannen worden beschuldigd van het opdracht geven tot aanvallen, die hebben geleid tot de verwoesting van Ziada's huis in Bureij, resulterend in de dood van de moeder van de aanklager, drie van zijn broers en zussen, een schoonzus van hem, een neef van hem en een huisgast.

Volgens de Nederlandse advocaat van Ziada, Liesbeth Zegveld, ontzegt de Israëlische wet Palestijnen het recht om civiele compensatieclaims in te dienen tegen vermeende Israëlische misdaden. "De Oslo-akkoorden verbieden Palestijnen om Israëli's aan te klagen bij Palestijnse rechtbanken”, citeerde Haaretz Zegveld. "De Nederlandse wet staat Ziada echter wel toe om een rechtszaak aan te spannen bij het Nederlandse rechtssysteem”, voegde ze eraan toe.

Volgens Haaretz heeft Cathelijne van der Plas, de advocaat van Gantz en Eshel, het ICC gevraagd om de vorderingen van Ziada te verwerpen op grond van het feit, dat het Nederlandse rechtssysteem geen bevoegdheid heeft in deze zaak. Van der Plas beweerde ook, dat haar cliënten immuniteit genieten omdat beide mannen vanuit hun officiële positie hebben gehandeld toen de dodelijke incidenten plaatsvonden.

Zegveld heeft nu tot de eerste week van maart de tijd om op de argumenten van de tegenpartij te reageren, volgens Haaretz, waarna de krant vervolgens meldde, dat de Israëlische regering de juridische verdediging van de twee ambtenaren betaalt.

Ziada en zijn familie betalen op hun beurt de juridische kosten middels bijdragen van personen die hen steunen.

__________

ENGLISH    

Benny Gantz and Amir Eshel accused of ordering strikes during 2014 Gaza war that led to civilian deaths

By: Anadolu Agency, February 1, 2019


Benny Gantz, a former Israeli army chief and founder of the Israel Resilience Party, is facing a civil suit at the International Criminal Court (ICC) in relation to the death of six Gazan civilians in 2014, Israeli daily Haaretz reported Friday.

According to the newspaper, the plaintiff is Ismail Ziada, a Dutch national born in Gaza’s Al-Bureij refugee camp.

Ziada reportedly filed his suit against Gantz, who served as army chief-of-staff during Israel’s 2014 onslaught on Gaza, in March of last year.

Amir Eshel, who commanded Israel’s air force at the time, is also reportedly named as a defendant in the ICC case.

Both men are accused of ordering attacks that led to the destruction of Ziada’s family home in Bureij, resulting in the death of the plaintiff’s mother, three siblings, a sister-in-law, a nephew and a house guest.

According to Ziada’s Dutch lawyer, Liesbeth Zegveld, Israeli law denies Palestinians the right to file civil compensation claims for alleged Israeli crimes. “The Oslo Accords prohibit Palestinians from suing Israelis in Palestinian courts", Haaretz quoted Zegveld as saying. “Dutch law, however, allows Ziada to file a lawsuit in the Dutch court system", she added.

According to Haaretz, Cathelijne van der Plas, a lawyer for Gantz and Eshel, has asked the ICC to reject Ziada’s claims on grounds that the Dutch court system lacks jurisdiction over the matter. Van der Plas has also claimed that her clients enjoy immunity because both men had been carrying out their official responsibilities when the deaths occurred.

Zegveld now has until the first week of March to answer their arguments, according to Haaretz, which went on to report that the Israeli government was paying for the two officials’ legal defense.

Ziada and his family, for their part, are reportedly paying their legal fees with contributions made by supporters.