03 februari 2019

​Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 43. Vrijheidsbeeld van Arraba - Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 43. Arraba Statue of Liberty

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, elke dag, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 43: Vrijheidsbeeld van Arraba

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, november 2018


Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.

 

Vrijheidsbeeld van Arraba

Deze mysterieuze Lady Liberty staat aan de ingang van een klein Israëlisch dorp (Foto: JerusalemOnline)


Bij binnenkomst in de kleine Israëlische stad Arraba via de westelijke ingang, worden de bezoekers begroet door een uniek uitzicht op Lady Liberty, witter en iets breder dan het origineel.

Het beeld, dat 4,57 meter hoog is, is vlakbij een restaurant gesitueerd en heeft een nogal vage herkomst. Maar waar het ook vandaan komt, één ding is zeker, het lijkt erop alsof het van aardappelpuree is gemaakt. Hoewel het lijkt of de interessante interpretatie van Lady Liberty nergens op gebaseerd is, is het een pijler binnen bijna iedere verzameling van replica’s van het Vrijheidsbeeld.

Hoewel de romp van het beeld lijkt te zijn gemaakt van een soort gips of steen, zien zowel de kroon als de fakkel eruit alsof ze van één of andere metaalsoort zijn gemaakt. Wie het beeld ook heeft gemaakt, het is in ieder geval gemaakt om de tand des tijds te doorstaan.

In tegenstelling tot bijna alle andere replica's van het Vrijheidsbeeld over de hele wereld, gezien de constructie van de Lady in Arraba, lijkt het erop dat ze speciaal werd gebouwd om op te gaan in de architectuur van de omgeving.

___________    

ENGLISH   

As of December 16, 2018, IsraelCNN, every day, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 43: Arraba Statue of Liberty

By: JerusalemOnline, T. Tomer, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.

 

Arraba Statue of Liberty

This mysterious Lady Liberty stands at the entrance to a small Israeli village (Photo: JerusalemOnline)


Entering the small Israeli town of Arraba via the western entrance, visitors are greeted by a singular vision of Lady Liberty, simply whiter and a bit wider than usual.

Standing 15-feet tall, the statue is situated near a local restaurant and has rather nebulous origins. But no matter where it came from, one thing is for sure, it looks like it was made of mashed potatoes. The interesting interpretation of Lady Liberty may have come from almost nowhere, but it is a mainstay of nearly any round up of Statue of Liberty replicas.

While the body of the figure seems to be made of some sort of plaster or stone, both the crown and torch look like they are made of some type of metal. Whoever made the statue, made it to last.

Unlike almost all of the other Statue of Liberty replicas across the globe, the Lady in Arraba’s stone construction almost looks like it was built specifically to fit in with the surrounding architecture.