03 februari 2019

​Israël waarschuwt Hamas: Stop met rellen of het is oorlog - Israel warns Hamas: Stop rioting or face war

Uitzicht vanuit drone op de relschoppers in Gaza (Foto: Flash 90) - Drone view of Gaza border riot (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Israël aan Gaza-terreurgroep: wel of geen verkiezingen, militair ingrijpen is een optie

Bron: Arutz Sheva, 2 februari 2019


Israël gaf via bemiddelaars een waarschuwingsboodschap door aan Gaza-terreurgroep Hamas, en eiste dat Hamas de rellen langs de grenshek zou stoppen of dat het anders een Israëlisch militair ingrijpen tegemoet kan zien.

De boodschap van Israël luidde: "Waarschuw Hamas - verkiezingen zullen een militair ingrijpen niet in de weg staan", aldus Channel 2-nieuws.

Het hoofd van de commissie voor Sociale Zaken (!) van Hamas, Ahmad Kurd, heeft aangekondigd dat de regering van Gaza compensatiegeld zal geven aan ongeveer 4.000 relschoppers die gewond zijn geraakt in confrontaties met Israël. Channel 2 News meldde, dat de betalingen via banken in Gaza zullen plaatsvinden.

Kurd zei dat iedereen die ernstig gewond is geraakt - inclusief gevallen waarin ledematen zijn verloren - 600 sjekels ontvangt. Voor lichtere verwondingen – is de vergoeding 300 sjekels.

__________

ENGLISH    

Israel relays message to Gaza terror group: Elections or not, military campaign is an option

By: Arutz Sheva, February 2, 2019


Israel relayed a warning message to Gaza terror group Hamas, through mediators, demanding Hamas stop the riots along the border fence or face an Israeli military campaign.

Israel's message was: "Warn Hamas – elections will not prevent a military campaign", according to Channel 2 news.

The head of the charity committee (!) of Hamas, Ahmad Kurd, announced that the Gaza government will distribute compensation money to about 4,000 of the rioters who were hurt in confrontations with Israel. Channel 2 News reported that the payments will be made through banks in Gaza.

Kurd revealed that anyone seriously wounded – including cases in which limbs were lost – will receive 600 shekels. For lighter injuries – the compensation will be 300 shekels.