04 februari 2019

​Trump: We moeten Israël beschermen, aantal Amerikaanse troepen blijven in Syrië - Trump: We need to protect Israel, keep some US forces in Syria

Donald Trump (Foto: Reuters) - Donald Trump (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

President toont flexibiliteit bij terugtrekking uit Syrië, zegt dat de VS enkele troepen in Syrië houden, onder verwijzing naar de bescherming van Israël en andere belangen

Bron: Arutz Sheva, David Rosenberg, 3 februari 2019


President Donald Trump zal niet aandringen op een volledige terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië - althans niet meteen.

In een interview met CBS dat zondag zal worden uitgezonden, spreekt Trump zijn bezorgdheid uit over de veiligheid van Israël en andere Amerikaanse belangen in de regio, en ziet dit dan ook als reden om enkele Amerikaanse troepen voorlopig in Syrië te houden. Trump zei dat de door de VS geleide coalitie in het Midden-Oosten, die heeft gevochten tegen de ISIS-troepen in Syrië en Irak, bijna al het grondgebied dat ooit door de terreurgroep werd bezet, had bevrijd en dat de meeste van de ongeveer 2.000 Amerikaanse soldaten in Syrië snel konden worden weggehaald.

Maar Trump zei ook dat de VS een aanwezigheid in het gebied zouden behouden, waarschijnlijk verwijzend naar de Al-Tanf-basis in Oost-Syrië. In het verleden heeft National Security Advisor John Bolton voorgesteld, dat de VS hun positie konden blijven behouden in Al-Tanf, zelfs na de terugtrekking uit Syrië. Amerikaanse troepen "beginnen terug te keren naar huis”, zei Trump in het interview, "ze zullen naar onze basis in Irak gaan en uiteindelijk zullen sommigen naar huis komen. Maar we blijven aanwezig”.

De president haalde zijn bezorgdheid over de veiligheid van Israël aan, als één van de redenen waarom de terugtrekking van de VS uit Syrië niet onmiddellijk plaatsvindt. "We moeten Israël beschermen. We moeten andere zaken beschermen die we hebben. Maar ze zullen na verloop van tijd terugkomen. Weet je, we blijven de wereld beschermen”.

President Trump heeft ook gezworen dat Amerikaanse troepen worden teruggestuurd naar de regio, mocht er een heropleving plaatsvinden door terreurgroepen zoals Al Qaeda en ISIS. "We komen terug als het moet. We hebben zeer snelle vliegtuigen, we hebben hele goede vrachtvliegtuigen. We kunnen heel snel terugkomen en ik ga niet weg. We hebben een basis in Irak en die basis is een fantastische faciliteit. Ik bedoel, toen ik er laatst was kon ik niet geloven hoeveel geld er aan deze enorme landingsbanen is besteed. Ik heb zelden zoiets gezien. En het is aanwezig. En we zullen er zijn. En eerlijk gezegd, we delen klappen uit aan het kalifaat vanuit Irak terwijl we ons langzaam terugtrekken uit Syrië”.

In december gaf president Trump de VS de opdracht alle Amerikaanse troepen binnen 30 dagen terug te trekken uit Syrië. Amerikaanse bondgenoten in de regio uitten hun bezorgdheid over het feit, dat de plotselinge Amerikaanse terugtrekking een vacuüm zou kunnen achterlaten dat zou worden ingevuld door Iraanse troepen en door Iran gesteunde milities in Syrië. Na overleg met senator Lindsey Graham (R-SC) stemde president Trump ermee in, de terugtrekking te vertragen en de termijn met drie maanden te verlengen.

____________

ENGLISH    

President shows flexibility on Syria withdrawal, says US will leave some forces in Syria, citing protection of Israel and other interests

By: Arutz Sheva, David Rosenberg, February 3, 2019


President Donald Trump won’t insist on a full withdrawal of US forces from Syria – at least not right away.

In an interview with CBS set to be aired Sunday, Trump cited concern for Israel’s security and other US interests in the region as reason to keep some American forces stationed in Syria for the time being. Trump said that the US-led coalition in the Middle East, which has fought ISIS forces in Syria and Iraq, had liberated nearly all of the territory once held by the terror group, and that most of the roughly 2,000 American troops in Syria could be pulled out soon.

But Trump also said that the US would retain a presence in the area, likely referring to the Al-Tanf base in eastern Syria. In the past, National Security Advisor John Bolton suggested the US could retain a foothold at Al-Tanf even after the pullout from Syria. "US forces are “starting to” return home", Trump said in the interview, “they'll be going to our base in Iraq, and ultimately some will be coming home. But we're going to be there and we're going to be staying".

The president cited concerns for Israel’s security as one of the reasons the US withdrawal from Syria would not be immediate. “We have to protect Israel. We have to protect other things that we have. But we're- yeah, they'll be coming back in a matter of time. Look, we're protecting the world".

President Trump also vowed to return US forces quickly to the region should there be a resurgence in terror groups like Al Qaeda and ISIS. “We'll come back if we have to. We have very fast airplanes, we have very good cargo planes. We can come back very quickly, and I'm not leaving. We have a base in Iraq and the base is a fantastic edifice. I mean I was there recently, and I couldn't believe the money that was spent on these massive runways. And these- I've rarely seen anything like it. And it's there. And we'll be there. And frankly, we're hitting the caliphate from Iraq and as we slowly withdraw from Syria".

In December, President Trump ordered the US to withdraw all American forces from Syria within 30 days. US allies in the region expressed concern the sudden American withdrawal could leave a vacuum which would be filled by Iranian forces and Iranian-backed militias in Syria. Following consultations with Senator Lindsey Graham (R-SC), President Trump agreed to slow the withdrawal, pushing off the pullout deadline by three months.