04 februari 2019

​Israël start met laatste onderdeel van 6 meter hoge veiligheidsbarrière langs Gazastrook - Israel starts with last part of a 19,7 feet high safety barrier along Gaza Strip

Israël bouwt een bovengrondse barrière langs de Gazastrook, dat bedoeld is om infiltratie van terroristen tegen te gaan, februari 2019 (Foto: Ministerie van Defensie) - Israel constructs an above-ground barrier around Gaza Strip, meant to prevent infiltration by terrorists, February 2019 (Photo: Defense Ministry)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Israëlische Ministerie van Defensie heeft op zondag 3 februari aangekondigd, dat het begonnen is met het laatste onderdeel van de bouw van een verbeterde veiligheidsbarrière langs de Gazastrook

Bron: Brabosh, TOI, JPOST, 3 februari 2019


“Donderdag zijn we begonnen aan het laatste onderdeel van het barrièreproject langs de grens met Gaza”, zei brigade-generaal Eran Ophir, hoofd van de eenheid voor het bouwen van hekwerken van het leger. “De barrière is uniek en met name geschikt voor bedreigingen uit de Gazastrook en biedt een maximale respons om te voorkomen, dat iemand het Israëlische grondgebied betreedt”.

De nieuwe barrière zal 65 kilometer lang worden, en zich uitstrekken langs de route van de grens van de nieuwe zeebarrière nabij het strand van Zikim in het noorden tot aan de grensovergang van Kerem Shalom in het zuiden. Gemaakt van gegalvaniseerd staal, weegt het hekwerk ongeveer 20.000 ton en zal het een hoogte bereiken van ongeveer zes meter.

Het project wordt uitgevoerd door de afdeling Engineering and Construction van het Ministerie van Defensie en de Border and Sewage Administration. De smart-fence is het bovengrondse deel van Israëls ondergrondse barrière, dat een systeem van geavanceerde sensor- en bewakingsapparatuur heeft om tunnels te detecteren. Het Ministerie van Defensie verklaarde dat het werk aan de ondergrondse barrière “parallel zal blijven lopen met het werk aan het hek”.

“De barrière is vergelijkbaar met die aan de Egyptische grens, maar het heeft aanzienlijke verbeteringen en bevat innovatieve beveiligingselementen”, zei het Ministerie van Defensie in een verklaring, eraan toevoegend dat de smart-fence speciaal is aangepast aan veiligheidsbedreigingen en een extra component is voor de verdediging van gemeenschappen in de nabije omgeving van Gaza.

Het oude grenshek zal blijven bestaan.

___________

ENGLISH    

The Israeli Ministry of Defense announced on Sunday, February 3, that it has started the final part of the construction of an improved safety barrier along the Gaza Strip

By: Brabosh, TOI, JPOST, February 3, 2019


"On Thursday we started the last part of the barrier project along the border with Gaza", said Brigadier General Eran Ophir, head of the unit for building fences of the army. "The barrier is unique and particularly suited to threats from the Gaza Strip and offers a maximum response to prevent someone from entering Israeli territory".

The new barrier will be 65 kilometers long, extending along the route from the border of the new sea barrier near the beach of Zikim in the north, to the border crossing of Kerem Shalom in the south. Made of galvanized steel, the fence weighs about 20,000 tons and will reach a height of about 19,7 feet.

The project is carried out by the Engineering and Construction department of the Ministry of Defense and the Border and Sewage Administration. The smart-fence is the above-ground part of Israel's underground barrier, which has a system of advanced sensor and monitoring equipment to detect tunnels. The Ministry of Defense stated that work on the underground barrier "will continue in parallel with the work on the fence".

"The barrier is similar to that at the Egyptian border, but it has significant improvements and contains innovative security elements”, the Ministry of Defense said in a statement, adding that the smart-fence has been specially adapted to security threats and is an additional component for the defense of communities in the vicinity of Gaza.

The old barrier will continue to exist.