05 februari 2019

​Zuid-Israël kleurt rood - South Israel colors red

Een veld met anemonen in bloei in Shokeda Forest, in het zuiden van Israël op 30 januari 2019 (Foto: Dudi Modan/Flash90) - A field of anemone flowers blossoming in Shokeda Forest, in the south of Israel on January 30, 2019 (Photo: Dudi Modan/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het mag dit jaar best een wonder worden genoemd!

Bron: Joods.nl, Joop Soesan, 3 februari 2019


Ook de door terreurballonnen en -vliegers van Hamas verbrande velden in het zuiden van Israël, aan de grens met Gaza, kleuren weer rood door de bloeiende rode anemonen. Dit betekent de start van het jaarlijkse Darom Adom festival - ‘het zuiden is rood festival’.

Zo’n 60.000 Israëli’s gingen naar het zuiden om de rode velden te bewonderen. Mede aangetrokken door het voorjaarsweer, met temperaturen rond de 20 graden, trokken 150.000 Israëli’s naar één van de vele nationale parken om te wandelen en te genieten van de adembenemende natuur.

Op de berg Hermon in het noorden van Israël, aan de grens met Syrië, genoten 7.000 mensen van de sneeuw en beoefenden velen allerlei wintersport activiteiten.

__________

ENGLISH    

It may well be called a miracle this year!

By: Joods.nl, Joop Soesan, February 3, 2019


The fields burnt by Hamas fire-balloons and -kites in the south of Israel, on the border with Gaza, turn red again by the flowering red anemones. This means the start of the annual Darom Adom festival - 'the south is red festival'.

Some 60,000 Israelis went to the south to admire the red fields. Partly attracted by the spring weather, with temperatures around 20 degrees, 150,000 Israelis went to one of the many national parks to walk and enjoy the breathtaking nature.

On Mount Hermon in the north of Israel, on the border with Syria, 7,000 people enjoyed the snow and practiced many winter sport activities.