05 februari 2019

Nederlandse voetbalsupporters zingen 'Joden branden het best' - Dutch soccer fans chant ‘Jews burn best’

Menigte van voetbalfans in stadion (Foto: iStock) - Crowd of soccer fans seated in stadium (Photo: iStock)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Politie arresteert voetbalfans die op de Holocaust herdenkingsdag een antisemitische gezang laten horen over Joden en Nazi SS

Bron: Arutz Sheva, Cnaan Liphshiz, JTA, 5 februari 2019


De Nederlandse politie heeft vijf voetbalsupporters gearresteerd, naar verluidt voor het zingen tijdens een wedstrijd van een in populariteit toenemend gezang over het verbranden van Joden.

Het incident, dat zowel de groeiende neiging tot het straffen van dit soort gezang als de toename van antisemitische sportgezangen weerspiegelt, vond plaats in de Kuip in Rotterdam, op de Internationale Holocaust herdenkingsdag, 27 januari.

"Mijn vader zat bij de commando's, mijn moeder was in de SS, samen hebben ze Joden verbrand, omdat Joden het beste verbranden", zongen de verdachten, volgens het Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël, een Nederlandse waakhond betreffende antisemitisme, bekend als CIDI. Het noemde in een verklaring, het gezang een "terugkerend probleem".

De verdachten, die elk een boete kregen van $570, zouden naar verluidt hebben gejuicht voor het Feyenoord-team van Rotterdam, dat een wedstrijd won van het Ajax-team in Amsterdam.

Ajax is één van de verscheidene Europese voetbalteams die historisch gezien als Joods worden beschouwd. Fans van rivaliserende teams honen vaak supporters en spelers van zogenaamde Joodse teams met antisemitische limericks en symbolen, hoewel het lied over het verbranden van Joden wordt gezien als één van de meest aanstootgevende binnen deze beschimpingen.

Het gezang, waarvan het gebruik voor het eerst in 2015 door de media werd gerapporteerd, is de laatste jaren in Nederland en België sterk toegenomen. Het doet zich ook voor in situaties die verband houden met noch Joden noch voetbal, waaronder op een feest van een middelbare school in 2016 in de buurt van Amsterdam.

__________

ENGLISH    

Police arrest soccer fans who sang anti-Semitic chant about Jews and Nazi SS on Holocaust memorial day

By: Arutz Sheva, Cnaan Liphshiz, JTA, February 5, 2019


Dutch police arrested five soccer supporters allegedly for singing at a match an increasingly popular chant about burning Jews.

The incident, which reflects both growing resolve to punish chanters and the proliferation of anti-Semitic sports chants, took place near the De Kuip stadium in Rotterdam on International Holocaust Remembrance Day, January 27.

“My father was in the commandos, my mother was in the SS, together they burned Jews ’cause Jews burn the best,” the suspects chanted, according to the Center for Information and Documentation on Israel, a Dutch watchdog on anti-Semitism known as CIDI. It called the chant a “recurring problem” in a statement.

The suspects, who were fined $570 each, allegedly were cheering for the Feyenoord team of Rotterdam, who won a match over Amsterdam’s Ajax team.

Ajax is one of several European soccer teams that are seen as historically Jewish. Fans from rival teams often taunt supporters and players of the supposedly Jewish teams with anti-Semitic limericks and symbols, though the song about burning Jews is seen as among the most offensive of these taunts.

The chant, whose use was first reported by the media in 2015, has proliferated in the Netherlands and Belgium in recent years. It has appeared in situations connected to neither Jews nor soccer, including a high school graduation party in 2016 near Amsterdam.