07 februari 2019

​Aangifte CIDI tegen AZ-fans om antisemitische leuzen – CIDI files complaint against AZ fans for anti-Semitic slogans

In Leeuwarder voetbalcafé Het Gouden Pilsje misdroegen tientallen hooligans zich door antisemitische leuzen te scanderen (Screenshot) - In Leeuwarden football club pub Het Gouden Pilsje dozens of hooligans misbehaved by chanting anti-Semitic slogans (Screenshot)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het CIDI heeft aangifte gedaan tegen supporters van de voetbalclubs AZ en Cambuur Leeuwarden. De fans riepen 27 januari antisemitische leuzen in het centrum van Leeuwarden

Bron: Noordhollands Dagblad, Theo Brinkman, 30 januari 2019


Een filmpje daarvan was te zien op sociale media. Volgens het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) waren de reacties op de beelden ’aanmoedigend’ en niet afkeurend. Het CIDI ziet dat als een signaal dat antisemitisme nog veel te veel wordt geaccepteerd in het voetbal.

De fans liepen door Leeuwarden omdat later die middag Heerenveen-AZ werd gespeeld. Heerenveen is de rivaal van Cambuur.

Eind 2017 deed het CIDI ook aangifte tegen AZ-fans. Spreekkoren tijdens AZ-Ajax waren de aanleiding. Tot een veroordeling kwam het niet, zegt Aron Vrieler van het CIDI. “Dat is teleurstellend. Voor zover ik weet zijn fans nog nooit strafrechtelijk veroordeeld bij dit soort situaties. Waarschijnlijk zijn het voor het OM moeilijk aantoonbare zaken. Maar dat weerhoudt ons er niet van aangifte te blijven doen”.

Na die spreekkoren ging AZ een samenwerking aan met de Anne Frank Stichting om bewustwording bij de supporters te creëren. “Dit is weer heel vervelend en ook voor ons onacceptabel’’, zegt AZ-directeur Robert Eenhoorn. ”Als dit in ons stadion gebeurt, treden we ertegen op. Maar als het ergens in een stad gebeurt, is dat een stuk lastiger”.


(Video: YouTube)

__________

ENGLISH

CIDI has filed a complaint against supporters of the football clubs AZ and Cambuur Leeuwarden. The fans called anti-Semitic slogans in the center of Leeuwarden on January 27 

By: Noordhollands Dagblad, Theo Brinkman, January 30, 2019


A video was shown on social media. According to the CIDI (Center for Information and Documentation Israel), the reactions to the images were 'encouraging' and not disapproving. CIDI sees this as a sign that anti-Semitism is still far too much accepted in soccer.

The fans walked through Leeuwarden because later that afternoon, Heerenveen played against AZ. Heerenveen is the rival of Cambuur.

At the end of 2017 CIDI also filed a complaint against AZ fans for singing choirs during AZ-Ajax. “They were not convicted”, says Aron Vrieler of CIDI. "That is disappointing. As far as I know, fans have never been sentenced in criminal cases like these. It looks like it’s difficult for the Public Prosecution to get a conviction. But that does not stop us from continuing to report”.

After those chants, AZ started a co-operation with the Anne Frank House to create awareness among the supporters. "This is very annoying and unacceptable to us too”, says AZ director Robert Eenhoorn. "If this happens in our stadium, we act against it. But if it happens somewhere in a city, it is a lot harder to act”.


(Video: YouTube)