10 februari 2019

​'Juden!' in gele verf gespoten op raam van bagel shop in Parijs - ‘Juden!’ spray painted in yellow on window of Paris bagel shop

Definitie van antisemitisme (Foto: iStock) - Definition of anti-Semitism (Photo: iStock)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Bagel shop in Parijs met antisemitische tekst besmeurd

Bron: Arutz Sheva, Marcy Oster, JTA, 10 februari 2019


Op het raam van een bagel shop in Parijs is het woord "Juden!" met gele verf gespoten. Het vandalisme werd zaterdagochtend ontdekt in het 4e arrondissement van Parijs.

Veel Parijzenaren uitten op Twitter hun afgrijzen, berichtte de Franstalige Huffington Post. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, twitterde zaterdagavond "Een antisemitisch label midden in Parijs. Eén te veel. 'Juden' in gele letters, alsof de meest tragische lessen uit de geschiedenis ons geweten niet langer bezwaren. Ons antwoord: alles doen om de schrijver van deze schande te veroordelen. Ons eergevoel: laat hem er niet mee wegkomen”.

Regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux noemde de graffiti "vies antisemitisme in de straten van de lichtstad”.

Burgemeester van het 4e arrondissement, Ariel Weil, die Joods is, probeerde het incident met humor te benaderen en twitterde: "Niet beledigd door enige nostalgie van het Reich en Vichy. We houden van humor, bagels en uitzicht. En jij?”

De managers van het restaurant hebben zaterdag aangifte gedaan, volgens Le Parisian. De politie arriveerde onmiddellijk bij het restaurant in het centrum van de hoofdstad, volgens het bericht.

Sommigen probeerden het incident te koppelen aan de demonstranten van De Gele Hesjes-beweging, die de schuld kregen dat ze zaterdag het huis van de president van de Franse Nationale Assemblee in brand probeerden te steken en aan vandalisme deden voor het gebouw. De Gele Hesjes-beweging begon in de herfst van 2018 als een reeks protesten tegen een stijging van de brandstofprijzen, maar is sindsdien verstrikt geraakt in talloze gevallen van geweld tegen de politie en gebruikt een aanzienlijke hoeveelheid antisemitische haatdragende taal.

Het antisemitische gedrag in Parijs is slechts één van de velen die in de afgelopen week heeft plaatsgevonden. Een paar voorbeelden:

5 februari: Een koosjer Italiaans restaurant in Winnipeg in het midden van Canada werd voor de tweede keer binnen enkele weken met antisemitische graffiti besmeurd. Het woord "Jood" werd gespoten op de ramen en op de parkeerplaats van de BerMax Caffe and Bistro. Op vrijdagochtend hebben de orthodox-Joodse eigenaren van het restaurant, dat zowel Italiaanse als Midden-Oosterse gerechten serveert, aangifte gedaan bij de politie, meldde de Canadian Broadcast Corporation

5 februari: Nederlandse politie arresteert vijf voetbalsupporters voor het zingen tijdens een wedstrijd van een steeds populairder wordend gezang over het verbranden van Joden

7 februari: Een yeshiva in het noorden van New York werd in brand gestoken en op het gebouw werden swastika's gespoten

7 februari: Online antisemitisme. Groeperingen verspreiden haatdragende berichten in Frankrijk op internet

10 februari: Onder de ruitenwissers van auto's die buiten de studentenhuisvestingsgebouwen geparkeerd waren op de campus van de Universiteit van Montana werden antisemitische flyers geplaatst. De flyers, ontdekt op vrijdagochtend, beschuldigen Joden van het aanvallen van het Eerste Amendement

____________

ENGLISH    

Bagel shop in Paris vandalized with anti-Semitic tag

By: Arutz Sheva, Marcy Oster, JTA, February 10, 2019


The word “Juden!” was spray painted in yellow across the window of a bagel shop in Paris. The vandalism was discovered on Saturday morning in the 4th District of Paris.

Many Parisians took to Twitter to express their horror, the French-language Huffington Post reported. French Interior Minister Christophe Castaner tweeted late Saturday night “An anti-Semitic tag in the middle of Paris. One too many. ‘Juden’ in yellow letters, as if the most tragic lessons of history no longer enlighten our consciences. Our answer: To do everything to condemn the author of this ignominy. Our honor: Do not let him get away with it".

Government spokesman Benjamin Griveaux called the graffiti “dirty anti-Semitism in the streets of the city of light".

Fourth District Mayor Ariel Weil, who is Jewish, tried to treat the incident with humor, tweeting: “Not offended by some nostalgia of the Reich and Vichy. We enjoy humor, bagels and view. And you?"

The managers of the restaurant filed a police report on Saturday, according to Le Parisian. Police came immediately to the restaurant in the center of the capital, according to the report.

Some tried to link the incident to Yellow Vest protesters, who were blamed with setting fire on Saturday to the home of the president of the French National Assembly, and vandalism in front of the National Assembly building. The Yellow Vests began in the fall as a series of protests against a hike on fuel prices but has been mired since in countless instances of violence against police and a substantial amount of anti-Semitic hate speech.

The anti-Semitic behaviour in Paris is just one of many during last week. A few examples:

February 5: A kosher Italian restaurant in Winnipeg in central Canada was vandalized with anti-Semitic graffiti for the second time in several weeks. The word “Jew” was spray-painted on the windows and in the parking lot of the BerMax Caffe and Bistro. The Orthodox Jewish owners of the restaurant, which serves both Italian and Middle Eastern dishes, reported the vandalism to police on Friday morning, according to the Canadian Broadcast Corporation.

February 5: Dutch police arrested five soccer supporters allegedly for singing at a match an increasingly popular chant about burning Jews

February 7: A yeshiva located in upstate New York was set on fire and swastikas were spray painted on the building

February 7: Online anti-Semitism. Groups spread hateful messages around France on the internet

February 10: Anti-Semitic flyers were placed under the windshield wipers of cars parked outside of student housing buildings on the campus of the University of Montana. The flyers, discovered on Friday morning, accuse Jews of attacking the First Amendment