11 februari 2019

​Twee Gazanen gedood door gifgas terwijl ze tunnel groeven van Gaza naar Egypte - Two Gazans killed by poison gas as they dug tunnel from Gaza to Egypt

Tunnel gravende terroristen (Foto: Brabosh) - Tunnel digging terrorists (Photo: Brabosh)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Twee Gazanen zijn afgelopen nacht gedood in een grensoverschrijdende tunnel tussen de door Hamas geregeerde Gazastrook en het Egyptische schiereiland Sinai, meldden functionarissen in Gaza op maandag

Bron: Brabosh, Arutz Sheva, Anadolu Agency, 11 februari 2019


De twee mannen werden blijkbaar gedood door gifgas in de tunnel, zei Iyad al-Bozm, een woordvoerder van het Hamas-regime in Gaza.

Een van de twee mannen die in de tunnel zijn gedood, was een lid van Hamas, zei Bozm. De Hamas-functionaris werd geïdentificeerd als de 39-jarige Abdel Hamid al-Akker, een politieagent van Hamas. De tweede Gazaan die werd gedood in de tunnel, werd geïdentificeerd als de 28-jarige Subhi Abu Kersheyn. Bozm zei niet wat de bron was van het gifgas dat de twee mannen doodde.

Twee andere beveiligingsmedewerkers werden vanuit de tunnel gered door civiele veiligheidsteams en werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling, aldus de verklaring. De verklaring gaf echter geen verdere details over de omstandigheden van de medewerkers. Lokale Palestijnse media meldden op zondag, dat negen Palestijnen waren vermist in een tunnel nadat ze waren gebombardeerd door Egyptische strijdkrachten langs de grens tussen Egypte en Gaza.

Er was geen commentaar van het Egyptische leger op die aantijging. Na de Egyptische staatsgreep van 2013 tegen de eerste vrij gekozen president van het land, Mohamed Morsi, begonnen de Egyptische autoriteiten het grensoverschrijdende tunnelsysteem uit Gaza te vernietigen. Caïro heeft geprobeerd het harde optreden te rechtvaardigen door te wijzen op een voortdurende militante opstand in de Sinaï, die losbarstte na de staatsgreep van 2013.

Er zijn onbevestigde berichten dat het Egyptische leger, als onderdeel van zijn pogingen om grensoverschrijdende tunnels tussen Gaza en de Sinaï te doorbreken, het gas de tunnel in heeft gepompt. In februari 2017 beschuldigde Hamas Egypte van het pompen van gifgas in een onlangs vernietigde tunnel, waarbij drie inwoners uit Gaza die probeerden de tunnel te repareren, werden gedood.

Egypte heeft tientallen tunnels die uit Gaza naar de Sinaï voeren vernietigd, en daarbij de tunnels onder water heeft gezet met zeewater dat werd opgepompt uit de naburige Middellandse Zee of ze met explosieven gesloopt. Egypte onderhoudt een blokkade met Gaza sinds de machtsovername van Hamas van de Gazastrook, om dezelfde reden als Israël: de terreur buiten de deur houden en wapensmokkel te verhinderen.

___________

ENGLISH    

Two Gazans were killed last night in a cross-border tunnel between the Hamas-governed Gaza Strip and the Egyptian peninsula Sinai, officials in Gaza reported on Monday

By: Brabosh, Arutz Sheva, Anadolu Agency, February 11, 2019


The two men were apparently killed by poison gas in the tunnel, said Iyad al-Bozm, a spokesperson for the Hamas regime in Gaza.

One of the two men killed in the tunnel was a member of Hamas, Bozm said. The Hamas official was identified as the 39-year-old Abdel Hamid al-Akker, a Hamas police officer. The second Gazan that was killed in the tunnel was identified as the 28-year-old Subhi Abu Kersheyn. Bozm did not say what the source of the poison gas was that killed the two men.

Two other security officers were rescued from the tunnel by civilian security teams and were rushed to hospital for treatment, the statement said. However, the statement did not give any further details about the circumstances of the security officers. Local Palestinian media reported on Sunday that nine Palestinians were missing in a tunnel after being bombed by Egyptian forces along the border between Egypt and Gaza.

There was no comment from the Egyptian army on that allegation. After the Egyptian coup of 2013 against the first freely elected president of the country, Mohamed Morsi, the Egyptian authorities started to destroy the cross-border tunnel system from Gaza. Cairo has tried to justify the crackdown by pointing to an ongoing militant uprising in Sinai, which erupted after the coup of 2013.

There are unconfirmed reports that the Egyptian army, as part of its efforts to break cross-border tunnels between Gaza and Sinai, has pumped the gas into the tunnel. In February 2017, Hamas accused Egypt of pumping poison gas in a recently destroyed tunnel, killing three Gaza residents who were trying to repair the tunnel.

Egypt has destroyed dozens of tunnels from Gaza to Sinai, and has flooded the tunnels with seawater that was pumped out of the neighboring Mediterranean or demolished them with explosives. Egypt has been blocking Gaza since Hamas’ takeover of the Gaza Strip, for the same reason as Israel: keeping the terror out and preventing arms smuggling.