11 februari 2019

​Het Midden-Oosten vredesplan van Trump is klaar - Trump's Mideast peace plan ready

Netanyahu en Trump (Foto: Flash 90) – Netanyahu and Trump (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hoge functionarissen van de regering zeggen dat het vredesplan voor het Midden-Oosten is voltooid; president Trump is 'tevreden met de deal'

Bron: Arutz Sheva, David Rosenberg, 11 februari 2019


De Trump-regering heeft het langverwachte 'Deal of the Century'-raamwerk voltooid wat betreft een definitief statusakkoord tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit, zo meldde Fox News op zondag, waarbij de uitspraken van twee hoge functionarissen werden aangehaald.

Volgens het bericht bestaat de definitieve versie van het vredesplan voor het Midden-Oosten uit 175 tot 200 pagina's. De volledige tekst is slechts aan een handjevol mensen getoond - minder dan vijf - aldus de twee hoge functionarissen van de Trump-regering.

“President Trump is geïnformeerd over het plan en heeft de 'parameters' van het kader goedgekeurd. Het plan is klaar. De president is tevreden met de parameters van de deal”, vertelde een hoge ambtenaar aan Fox News. Het Witte Huis zal waarschijnlijk wachten met het bekendmaken van het plan tot na de Israëlische verkiezingen, gepland op 9 april, volgens de functionarissen.

Een van de functionarissen zei dat het opgestelde plan rekening houdt met de Israëlische veiligheidsproblemen. "We gaan niets doen dat de veiligheid van Israël bedreigt", zei hij.

In december zei een functionaris van de Trump-regering, dat de bekendmaking van het vredesplan zou worden uitgesteld vanwege de onverwachte verkiezingen in Israël, maar voegde eraan toe dat er nog andere overwegingen waren die het Witte Huis ertoe brachten de bekendmaking van de deal uit te stellen. “De verkiezingen in Israël”, zei de functionaris, “is slechts één van de vele factoren die we overwegen bij het evalueren van de timing van de bekendmaking van het vredesplan”.

__________

ENGLISH    

Senior administration officials say Middle East peace plan has been completed and handed to President Trump who is 'happy with the deal'

By: Arutz Sheva, David Rosenberg, February 11, 2019


The Trump administration has completed its much-anticipated ‘Deal of the Century’ framework for a final status agreement between Israel and the Palestinian Authority, Fox News reported Sunday, citing two senior administration officials.

According to the report, the final draft of the Middle East peace plan runs between 175 and 200 pages in length. The full text has only been shown to a handful of people – less than five – the two senior Trump administration officials say.

“President Trump has been briefed on the plan, and approved the “parameters” of the framework. The plan is done. The president is happy with the parameters of the deal”, one senior administration official told Fox News. The White House will likely hold onto the plan until after the Israeli elections, scheduled for April 9th, officials say.

One senior administration official said the plan was drafted keeping Israeli security concerns in mind. “We are not going to do anything that threatens Israel’s security”, the official is quoted as saying.

In December, a Trump administration official said the release of the peace plan would be delayed on account of Israel’s snap elections, but added that there were other considerations which prompted the White House to push back the deal’s release. “Israel’s elections”, the official said, “is just one of many factors we are considering in evaluating the timing of the release of the peace plan”.