12 februari 2019

​Linkse groepering en Arabieren bieden gezin van vermoorde tiener condoleances aan - Leftists and Arabs offer condolences to slain teen's family

Bezoek in Tekoa (Foto: Hezki Baruch) - Visit in Tekoa (Photo: Hezki Baruch)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Leden van de "Tag Meir"-groep en lokale Arabieren kwamen naar Tekoa om een condoleancebezoek af te leggen aan de familie Ansbacher. "Wij zijn broeders"

Bron: Arutz Sheva, Hezki Baruch, 12 februari 2019


Leden van de linkse groep "Tag Meir" arriveerden vanochtend, dinsdag, in Tekoa, ten zuiden van Jeruzalem, samen met Arabieren uit de regio, om een condoleancebezoek af te leggen aan de familie Ansbacher, wiens dochter Ori afgelopen donderdag op brute wijze werd vermoord door een Arabische terrorist.

Hadassah Froman, de vrouw van de overleden rabbijn van Tekoa, Menachem Froman, verzocht de groep buiten de woning van de familie Ansbacher, om niet de politiek ter sprake te brengen als ze eenmaal binnen waren. "Natuurlijk niet", zei een vertegenwoordiger. "We zijn gekomen om te troosten en de moord te veroordelen, en dat is alles”.

Een andere vertegenwoordiger vertelde de media: "Persoonlijk zal ik alles doen opdat Ori het laatste slachtoffer is. Ik ben blij dat Palestijnen zich bij dit bezoek hebben aangesloten, en ik denk dat dit een signaal moet zijn voor de toekomst, dat we ons bij hen moeten voegen en zij bij ons. We zijn allemaal mensen, en moord is moord. Het mag niet nog een keer gebeuren”.

Op de vraag of de acties van Arabieren in Hebron en Gaza die na de moord feestvierden en snoep uitdeelden, de Palestijnse samenleving niet vertegenwoordigden, zei hij: "Moord is moord en moet worden veroordeeld, en het is niet de bedoeling om snoepjes uit te delen. De Palestijnen die hier komen om te troosten, zijn degenen die het bij het rechte eind hebben”.

Hij zei dat het niet de eerste keer was dat hij naar een nederzetting kwam om te troosten na een moord, hoewel het de eerste keer was dat de media, waarvan hij benadrukte dat hij die niet had geïnformeerd, ervan op de hoogte waren. "Wij zijn broeders. Ik word altijd goed ontvangen en helaas hebben er in het verleden gelijksoortige situaties plaatsgevonden en ik hoop dat dit de laatste is”, zei hij.

Vragend of dergelijke situaties hem ertoe brengen, te twijfelen aan zijn 'benadering', zei hij: “Dit soort situaties doet me twijfelen aan het gekantelde beleid van de regering, dat dit soort situaties in de hand werkt”.

___________

ENGLISH 

Members of "Tag Meir" group and local Arabs arrive in Tekoa to pay condolence visit to Ansbacher family. "We are brothers”

By: Arutz Sheva, Hezki Baruch, February 12, 2019


Members of the leftist group “Tag Meir” arrived this morning, Tuesday, to the community Tekoa south of Jerusalem, together with Arabs from the area, to pay a condolence visit to the Ansbacher family, whose daughter Ori was brutally murdered by an Arab terrorist on Thursday.

Hadassah Froman, the wife of the late rabbi of Tekoa Menachem Froman, entreated the group outside the Ansbacher home, not to bring up politics once they were inside. “Of course”, said a representative. “We have come to console and condemn the murder, and that’s all”.

Another representative tells media, “Personally, I will do everything so that Ori is the last. I am happy that Palestinians joined this visit, and I think that this needs to signal for the future, that we need to join them and them us. We are all human beings, and murder is murder. It cannot happen again”.

Asked whether scenes of Arabs in Hevron and Gaza celebrating and handing out candy after the murder did not represent Palestinian society, he said, “Murder is murder and must be condemned, and it is forbidden to hand out candies. The Palestinians who come here to console are the ones who are right”.

He said it was not the first time he has come to a settlement to console after a murder, though it was the first time that the media, which he emphasized he had not notified, knew about it. “We are brothers. I am always received nicely, and unfortunately there were cases like this in the past, and I hope this is the last case”, he said.

Asked if cases like this cause him to doubt his "approach”, he said, "Cases like this cause me to doubt the tilted policy of the government, which has brought us to cases like this”.