12 februari 2019

​Israël dringt er bij de Nederlandse rechtbank op aan om de zaak tegen Gantz te seponeren - Israel urges Dutch court to dismiss case against Gantz

In deze foto van 31 juli 2014 woont de toenmalige IDF-stafchef Lt. Gen. Benny Gantz een kabinetsvergadering bij van het ministerie van Defensie in Tel Aviv bij (Foto: AP/Dan Balilty, Pool, File) - In this photo from July 31, 2014, then-IDF chief of staff Lt. Gen. Benny Gantz attends a cabinet meeting at the Defense Ministry in Tel Aviv (Photo: AP/Dan Balilty, Pool, File)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het ministerie van Justitie zegt dat de rechtbank niet bevoegd is om te oordelen over een incident, waarbij de familieleden van de eiser zijn gedood, en voegde eraan toe dat het in overeenstemming was met het internationale recht

Bron: AGENCIES en TOI STAFF, 11 februari 2019


Het ministerie van Justitie zei maandag dat de regering aan een Nederlandse rechtbank heeft gevraagd om de beschuldigingen van oorlogsmisdaden tegen Israëls Resilience-partijleider, Benny Gantz, een voormalige stafchef van de IDF die minister president Netanyahu uitdaagt bij de verkiezingen in april, te seponeren.

Een Nederlands-Palestijnse man, oorspronkelijk afkomstig uit de Gazastrook, klaagde vorig jaar Gantz en voormalig luchtmachtleider Amir Eshel aan voor hun rol in een luchtaanval in 2014 op het huis van zijn familie, waarbij zes familieleden werden gedood. Onder de doden bevonden zich een 72-jarige vrouw en een 12-jarig kind.

De luchtaanval op het huis van de familie Zeyada vond plaats tijdens Operation Protective Edge en was gericht tegen terreurgroepen in Gaza.

Het ministerie zei maandag dat een intern Israëlisch militair onderzoek heeft vastgesteld, dat de luchtaanval vier terroristen had gedood, waaronder drie familieleden, die zich in het huis hadden verstopt. Het zei dat de aanval volgens het internationale recht was toegestaan en stelde dat de Nederlandse rechtbank niet bevoegd is. Terreurgroep Hamas - die Gaza regeert en openlijk de vernietiging van Israël als zijn doel stelt - heeft toegegeven dat twee van zijn leden in het gebouw waren.

"Israël heeft verschillende mechanismen en een degelijk juridisch systeem beschikbaar om beschuldigingen adequaat te onderzoeken, zoals welke door de eiser zijn opgeworpen”, zei het ministerie. "Procederen voor een Nederlandse rechtbank zou de fundamentele en lang erkende principes van staatsimmuniteit omzeilen. Dienovereenkomstig is in Nederland namens de twee voormalige Israëlische functionarissen, een motie ingediend om de zaak per direct te seponeren”.

Hassan Zeyada, een psycholoog in Gaza, zei dat zijn familie zich tot de Nederlandse rechter had gewend omdat het niet gelooft dat het Israëlische leger in staat is zichzelf te onderzoeken. Zijn broer Ismail, die in Den Haag woont, spande de rechtszaak aan.

__________

ENGLISH    

Justice Ministry says court lacks jurisdiction to rule on incident that killed plaintiff’s relatives, adding that it was in accordance with international law

By: AGENCIES and TOI STAFF, February 11, 2019


The Justice Ministry on Monday said the government has asked a Dutch court to dismiss war crimes allegations against Israel Resilience party leader Benny Gantz, a former IDF chief of staff who is challenging Prime Minister Benjamin Netanyahu in the April elections.

A Dutch-Palestinian man originally from the Gaza Strip last year sued Gantz and former Air Force chief Amir Eshel for their roles in a 2014 airstrike on his family’s home that killed six relatives. The dead included a 72-year-old woman and a 12-year-old child.

The airstrike on the Zeyada family home took place during Operation Protective Edge against terror groups in Gaza.

The ministry said Monday that an internal Israeli military investigation determined the airstrike had killed four terrorists, including three family members, hiding in the house. It said the attack was permissible under international law, and argued the Dutch court does not have jurisdiction. Terror group Hamas — which rules Gaza and openly seeks Israel’s destruction — has admitted that two of its members were in the building.

“Israel has several mechanisms in place and a robust legal system available to address allegations such as those raised by the plaintiff”, the ministry said. “Litigating the lawsuit before a Dutch court would circumvent fundamental and long-recognized principles of state immunity. Accordingly, a motion to summarily dismiss the case has been filed in the Netherlands on behalf of the two former Israeli officials”, it added.

Hassan Zeyada, a Gaza psychologist, said his family had turned to the Dutch court because it does not believe the Israeli military is capable of investigating itself. His brother Ismail, who lives in the Hague, filed the lawsuit.