12 februari 2019

​Libanese premier zegt dat Hezbollah wapens kan houden, terwijl nieuwe regering bijeenkomt - Lebanese PM says Hezbollah can keep arms, as new government convenes

De Libanese premier Saad Hariri leest de beleidsverklaring van de regering voor aanvang van het debat voor het vertrouwen, in Beiroet, 12 februari 2019 (Foto: AP/Ali Fawaz, mediakantoor van het Libanese parlement) - Lebanese Prime Minister Saad Hariri reads the government policy statement before a debate for vote of confidence, in Beirut, February 12, 2019 (Photo: AP/Ali Fawaz, Lebanese Parliament media office)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De beleidsverklaring van het kabinet, voorgelezen door premier Saad Hariri, bevestigt het recht van de burger om “de Israëlische bezetting te weerstaan en zijn agressie af te weren”

Bron: Nieuwsagentschappen en TOI STAFF, 12 februari 2019


De Libanese premier Saad Hariri gaf op dinsdag aan, dat zijn nieuwe regering de terreurgroep Hezbollah toestaat om zijn wapens te behouden, die vaak worden gebruikt om Israël te bedreigen.

Leden van het parlement van Libanon zijn begonnen met het bespreken van de beleidsverklaring van de nieuwe regering, die zich richt op het verbeteren van de economische omstandigheden in het land. De verklaring zegt dat Libanese burgers het recht hebben "weerstand te bieden aan de Israëlische bezetting en hun agressie af te weren", in verwijzing naar het recht van de door Iran gesteunde terreurgroep om zijn wapens te behouden.

Onder VN-resolutie 1701, die de Tweede Libanonoorlog in 2006 tussen Israël en Hezbollah beëindigde, beloofde Libanon de door Iran gesteunde terreurgroep te ontwapenen.

De nieuwe regering staat onder leiding van Hariri, de soennitische politicus met een westerse achtergrond die de positie in de regering sinds 2016 heeft bekleed. Maar Hezbollah, de krachtige door Iran gesteunde sjiitische groep, heeft aanzienlijke winsten gemaakt ten koste van de grootste soennitische partij en heeft nu de controle over drie ministeries.

___________

ENGLISH    

Cabinet’s policy statement, read by PM Saad Hariri, affirms citizens’ right to “resist Israeli occupation and repel its aggression”

By: AGENCIES and TOI STAFF, February 12, 2019


Lebanese Prime Minister Saad Hariri on Tuesday indicated that his new government would allow terror group Hezbollah to keep its weapons, which have been frequently used to threaten Israel.

Members of Lebanon’s Parliament began discussing the new government’s policy statement, which focuses on improving the country’s economic conditions. The statement said that Lebanese citizens have the right to “resist Israeli occupation and repel its aggression”, in reference to the Iran-backed terror group’s right to keep its weapons.

Under UN Resolution 1701, which ended the 2006 Second Lebanon War between Israel and Hezbollah, Lebanon committed to disarming the Iran-backed terror group.

The new government is headed by Hariri, the Western-backed Sunni politician who has held the job since 2016. But Hezbollah, the powerful Iran-backed Shiite group, made significant gains at the expense of the largest Sunni party and now controls three government ministries.