13 februari 2019

De ellende in Gaza drijft steeds meer Palestijnen richting Israël - Facing misery in Gaza, more and more Palestinians trying to sneak into Israel

Palestijn aangehouden door IDF na infiltratie in Israël (Foto: TPS) - Palestinian detained by IDF after crossing into Israel (Photo: TPS)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Wanneer de Israëlische gevangenis je beste optie is: meer dan een dozijn inwoners van Gaza hebben het grenshek sinds het begin van het jaar doorbroken, zegt het leger, voornamelijk in een poging te ontsnappen aan de grimmige levensomstandigheden in de Gazastrook

Bron: YnetNews, Yoav Zitun, 13 februari 2019


Sinds het begin van 2019 infiltreerden meer dan 15 Palestijnen in Israël vanuit Gaza, en probeerden te ontsnappen aan de sociaal-economische nood in de enclave aan de kust, volgens het Israëlische leger.

Slechts een klein deel van degenen die proberen Israël binnen te komen, zijn geïdentificeerd als Hamas-leden. De IDF zei dat hun belangrijkste motief voor het doorbreken van het hek was om te ontsnappen aan hun "ellende" in de Gazastrook. Om te voorkomen dat Israëlische gevangenissen te vol raken, werden enkele Palestijnen teruggebracht naar de enclave nadat ze ondervraagd waren door de binnenlandse veiligheidsdienst, Shin Bet.

Verscheidene van de gedetineerden - van wie de meesten tieners zijn van 14-17 jaar - droegen messen en betonscharen met de bedoeling, dat ze in een Israëlische gevangenis zouden belandden en daarmee liever in het land (Israël) wilden verblijven dan een terreuraanslag te plegen. De potentiële infiltranten hebben onlangs een nieuwe methode bedacht – zich in groepen verzamelen en wachten bij het grenshek opdat Israëlische soldaten hen komen arresteren.

De laatste pogingen om het hek te doorbreken kwamen met de hervatting van nachtelijke schermutselingen bij de Gazagrens, die Hamas hervatte op zondagavond, maanden nadat ze waren gestopt.

__________

ENGLISH    

When Israeli jail is your best option: More than a dozen Gazans have breached the border fence since the start of the year, the army says, primarily in an effort to escape the grim living conditions in the Strip

By: YnetNews, Yoav Zitun, February 13, 2019


More than 15 Palestinians infiltrated into Israel from Gaza since the beginning of 2019, seeking to escape the socioeconomic distress in the coastal enclave, according to the Israel Defense Forces Southern Command

Only a small proportion of those attempting to cross into Israel have been identified as Hamas members. The IDF said their main motive for breaching the fence was to escape their "misery" in the Strip. In order to prevent Israeli prisons from becoming too packed, some of the Palestinians were returned to the enclave after being questioned by the Shin Bet domestic security service.

Several of the detainees—most of whom are teens aged 14-17 - were carrying knives and bolt cutters to ensure they end up in an Israeli prison and therefore remain in the country rather than to carry out a terror attack. The would-be infiltrators have also recently come up with a new method - gathering along the security fence in groups and waiting for Israeli soldiers to arrest them.

The latest attempts to breach the fence came with the resumption of nighttime clashes along the Gaza border, which Hamas resumed on Sunday night, months after stopping them.