15 februari 2019

​Israëlisch geautomatiseerd systeem tegen antibiotica resistentie – Israeli automated system against resistant bacteria

Prof. Roy Kishony van het Technion-Israel Institute of Technology (Foto: Technion Spokesperson's Office) - Prof. Roy Kishony of the Technion-Israel Institute of Technology (Photo: Technion Spokesperson’s Office)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

In een tijd van resistente bacteriën kan het nieuwe systeem artsen helpen, de beste antibiotica-combinaties te vinden en geïndividualiseerde behandelingen mogelijk maken

Bron: ISRAEL21c Redactie, 7 februari 2019


In het tijdschrift Nature Microbiology is een nieuw geautomatiseerd systeem gepubliceerd voor het meten van de effectiviteit van "antibioticacocktails", ontworpen door biologie en computerwetenschappelijke onderzoekers van het Technion-Israel Institute of Technology in Haifa. 

De innovatieve methode kan worden gebruikt om de meest effectieve antibiotica-combinaties te vinden en ervoor te zorgen, dat behandelingen individueel kunnen worden aangepast.

Antibiotica worden veel gebruikt om de groei van bacteriën te beheersen of andere bacteriën te doden. Het overmatig gebruik van antibiotica leidde echter tot de ontwikkeling van resistente bacteriën. Veel onderzoekers maken zich zorgen over een "post-antibioticum tijdperk", waarin bacteriën niet langer kunnen worden overwonnen door antibiotica.

Technion Prof. Roy Kishony en promovendus Dor Russ onderzochten de werkzaamheid van cocktails van verschillende antibiotica. Ze ontdekten dat, wanneer het aantal geneesmiddelen in een combinatie wordt verhoogd, de totale medicatiedosis die nodig is voor groeiremming ook toeneemt, maar dat de dosering van elk afzonderlijk medicijn kan worden verlaagd zonder de effectiviteit van de cocktail te verminderen.

Om de nauwkeurigheid van hun geautomatiseerd evaluatiesysteem te bewijzen, onderzochten de onderzoekers verschillende combinaties van meerdere antibiotica bij verschillende soorten bacteriën.

Het onderzoek werd gesteund door de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH), de Israeli Centers for Research Excellence (I-CORE) en de European Research Council (ERC).

__________

ENGLISH    

In an age of resistant bacteria, the new system could help doctors find the best antibiotic combinations, and allow for individualized treatments

By: ISRAEL21c Staff, February 7, 2019


A new automated system for measuring the effectiveness of “antibiotic cocktails” devised by biology and computer-science researchers from the Technion-Israel Institute of Technology in Haifa has been published in the journal Nature Microbiology.

The innovative method could be used to find the most effective antibiotic combinations, and allow for treatments to be individualized.

Antibiotics are widely used to control the growth of bacteria or kill other bacteria. However, the overuse of antibiotics led to the evolution of resistant bacteria. Many researchers are concerned about a “post-antibiotic era” in which bacteria will no longer be overcome by antibiotics.

Technion Prof. Roy Kishony and doctoral student Dor Russ examined the efficacy of cocktails of various antibiotics. They found that when the number of drugs in a combination is increased, the total drug dosage required for growth inhibition increases as well, but the dosage of each individual drug can be decreased without reducing the cocktail’s efficacy.

To confirm the accuracy of their automated evaluation system, the researchers examined different combinations of multiple antibiotics on several types of bacteria.

The study was supported by the US National Institutes of Health (NIH), the Israeli Centers for Research Excellence (I-CORE) and the European Research Council (ERC).