15 februari 2019

​Agent grenspolitie licht gewond tijdens Gaza-grensrellen - Border Police officer lightly wounded during Gaza border riots

Relschoppers aan de grens met Gaza, februari 2019 (Foto: Mohammed Asad / Midden-Oosten Monitor) - Rioters at Gaza border, February 2019 (Photo: Mohammed Asad/Middle East Monitor)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Op vrijdagavond werd er een pijpbom gegooid naar een agent van de grenspolitie tijdens gewelddadige rellen langs de grens met Gaza

Bron: Arutz Sheva, TOI, 15 februari 2019


Gaza-Arabieren hebben vrijdag bij de grens met Israël rellen veroorzaakt en gooiden explosieven en stenen naar IDF-soldaten.

Ongeveer 3000 Gaza-Arabieren hebben op vijf locaties langs de grens met Israël rellen veroorzaakt. Ze gooiden met explosieven en stenen naar IDF-soldaten. De IDF heeft met scherp geschoten en geprobeerd de relschoppers uiteen te drijven. Eén agent van de grenspolitie raakte lichtgewond door granaatscherven die zijn been troffen en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het door Hamas gerunde gezondheidsministerie in Gaza meldde, dat twee Gazanen gewond waren geraakt door kogels.

Een rapport van de Israëlische militaire inlichtingendienst meldde afgelopen woensdag, dat Hamas, de terreurgroep die Gaza bestuurt, wellicht in de nabije toekomst een oorlog tegen Israël probeert uit te lokken, in een poging om internationale sympathie te krijgen en een instroom van internationaal hulpgeld naar de Gazastrook te bereiken.

De Israel Defense Forces gaat ervan uit, dat Hamas of de door Iran gesteunde Palestijnse islamitische Jihad, de op één na grootste terreurgroep in Gaza, Israël wil proberen te verleiden tot een oorlog door een aanval langs de grens uit te voeren – bestaande uit een anti-tank raketaanval, een hinderlaag vanuit een tot nu toe nog niet ontdekte tunnel of een soortgelijke significante aanval. Vanuit dit oogpunt vroeg IDF-chef Luitenant-generaal Aviv Kohavi, wiens benoeming vorige maand plaatsvond, het leger om de operationele plannen voor een strijd in de Gazastrook gereed te maken.

Ondertussen meldde de site van YnetNews, dat één Palestijn zwaar gewond was geraakt door Israëlisch vuur tijdens een rel in een dorp vlakbij Nablus. De rel begon nadat dorpsbewoners in Urief protesteerde in het oostelijke deel van het dorp, tegen de recente actie van het leger, waarbij een weg werd afgesloten die naar de landbouwgronden van de bewoners leidt. Het is niet duidelijk waarom de weg werd afgesloten.

__________

ENGLISH    

A pipe bomb was thrown on Friday evening at Border Police officers during violent riots along the Gaza border

By: Arutz Sheva, TOI, February 15, 2019


Gaza Arabs were rioting Friday near the border fence with Israel and throwing objects at IDF soldiers.

About 3,000 Gaza Arabs have been rioting at five locations along the border with Israel. They have been throwing explosive devices and rocks at IDF soldiers. The IDF has been responding with live fire and means for riot dispersal. An officer was lightly wounded by shrapnel that hit his leg and was evacuated to hospital. The Hamas-run Gaza health ministry said two Gazans had been injured by live fire.

An Israeli Military Intelligence assessment released Wednesday warned that Hamas, the terror group that controls Gaza, may seek to spark a war with Israel in the near future in an attempt to elicit international sympathy and an influx of international aid money to the Gaza Strip.

The Israel Defense Forces believes Hamas or the Iran-backed Palestinian Islamic Jihad, the second largest terror group in Gaza, could attempt to draw Israel into a war by conducting an attack along the border — an anti-tank missile strike, an ambush from an as-yet-undiscovered tunnel or a similar low-level but significant attack. In light of this view, IDF chief Lt. Gen. Aviv Kohavi, whose tenure began last month, called for the military to update operational plans for fighting in the Gaza Strip.

Meanwhile the YnetNews site reported that a Palestinian was seriously wounded by Israeli fire during a riot in a village near Nablus. The riot began after villagers in Urief held a protest in the eastern part of the village, to challenge the army’s recent move to block a path leading to residents’ agricultural lands. It was not immediately clear why the path had been sealed off.