17 februari 2019

​Nederlandse activist promoot BDS op Israëlische scootmobiel - Dutch activist promotes BDS on Israeli-made mobility scooter

BDS graffiti-teken (Foto: Miriam Alster/Flash 90) - BDS graffiti sign(Photo: Miriam Alster/Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Activist zit wekelijks uren in de scootmobiel en zwaait met Palestijnse vlaggen en posters tegen Israël. Er is echter één probleem ...

Bron: Arutz Sheva, Cnaan Liphshiz, JTA, 17 februari 2019


Ongeacht waar men staat over het Israëlisch-Palestijnse conflict, de toewijding van sommige van de activisten die betrokken zijn bij de zaak, valt niet te ontkennen.

Neem Robert-Willem van Norren: Hij is een Nederlander van middelbare leeftijd die de boycot steunt tegen Israël, en hij trotseert regelmatig allerlei weersomstandigheden, evenals zijn eigen handicap, om zijn zaak te promoten. Hij zit urenlang in zijn scootmobiel op de Dam in Amsterdam en zwaait drie keer per week met Palestijnse vlaggen en posters tegen Israël.

Er is echter één probleem: zijn scooter is gemaakt in Israël.

Meer specifiek, het is het Breeze S3-model van het merk Kalnoit, ontworpen en geassembleerd in Kibbutz Afikim in de Jordan Valley van Israël, dat zijn bestaan begon als een militaire basis tijdens Israëls onafhankelijkheidsoorlog in 1948.

Van Norren, één van de bekendste anti-Israël activisten van Nederland en die graag een poster van de Israëlische vlag toont in combinatie met een kakkerlak of een swastika over het symbool van de ster van David, werd in juli afgebeeld met een andere scooter, een retro ontwerp dat lijkt op een Harley Davidson. Maar hij is sindsdien overgestapt op de gelikte in Israël-gemaakte scooter, die hij heeft versierd met Palestijnse vlaggen en een sticker met de tekst "bevrijd Palestina, boycot Israël".

Hij wilde over het scootergebeuren geen vragen beantwoorden.

Michael Jacobs, een pro-Israëlische activist die regelmatig geconfronteerd wordt met van Norren en andere anti-Israël activisten op de Dam, was degene die tot de ontdekking kwam. Hij zei dat zijn bewering werd bevestigd door de importeur van de mobiliteitsscooters van Kalnoit in Nederland.

Pro-Israël activisten in Nederland zijn verheugd over de oorsprong van de scooter.

Hidde J. van Koningsveld, hoofd van de CiJo pro-Israël groep, noemde het een "leuk feit" en een "#BDSFail" op Twitter.

Hij merkte ook op, dat van Norren's mede anti-Israël activist, Simon Vrouwe, onlangs werd gefotografeerd en in de pauze van zijn persoonlijke anti-Israël demonstratie, iets te eten kocht in de Maoz falafel winkel bij de Dam, die deel uitmaakt van een keten die is gestart door de Israëlische geboren Nederlandse zakenman Dov Melo. Vrouwe droeg een vest met de tekst "boycot Israël" terwijl hij zich tegoed deed aan de door Israël gemaakte pickles waar Maoz om bekend staat.

"Van Norren verkeert in goed gezelschap: zijn collega-professionele demonstrant Simon Vrouwe is onlangs gespot in de Israëlische falafeltent Maoz", aldus Van Koningsveld.


 
(Foto's: Hidde J. van Koningsveld)

____________

ENGLISH

Activist sits in mobility scooter weekly for hours on end, waving Palestinian flags and anti-Israel posters. There's just one problem ...

By: Arutz Sheva, Cnaan Liphshiz, JTA, February 17, 2019


Regardless of where one stands on the Israeli-Palestinian conflict, there’s no denying the devotion of some of the activists involved in the cause.

Take Robert-Willem van Norren: He’s a middle-aged Dutch supporter of the boycott against Israel movement, and he regularly braves all kinds of weather, as well as his own disability, to promote his cause. He sits for hours on end in his mobility scooter on Amsterdam’s Dam Square, waving Palestinian flags and anti-Israel posters three times a week.

There’s just one problem, though: His scooter was made in Israel.

More precisely, it is the Breeze S3 model of the Kalnoit brand, designed and assembled in Kibbutz Afikim in Israel’s Jordan Valley, which began its existence as a military base during Israel’s war of independence in 1948.

Van Norren, who is one of the Netherlands’ best-known anti-Israel activists and who enjoys displaying a poster of the Israeli flag with a cockroach or a swastika over the Star of David symbol, was pictured in July using a different scooter with a retro design resembling a Harley Davidson. But he has since switched to the slicker Israel-made scooter, which he has decorated with Palestinian flags and a sticker reading “free Palestine, boycott Israel".

He did not reply to questions on the issue.

Michael Jacobs, a pro-Israel activist who regularly faces off with van Norren and other anti-Israel activists on the Dam, was the one to make the discovery. He said his claim was confirmed by the importer of the Kalnoit mobility scooters to the Netherlands.

Pro-Israel activists in Holland have rejoiced over the origin of the scooter.

Hidde J. van Koningsveld, who heads the CiJo pro-Israel group, called it a “fun fact” and a “#BDSFail” on Twitter.

He also noted that van Norren’s fellow anti-Israel activist, Simon Vrouwe, was recently photographed taking a break from his own Israel protesting to grab a bite at the Maoz falafel shop near the Dam, which is part of a chain started by the Israel-born Dutch businessman Dov Melo. Vrouwe was wearing a vest reading “boycott Israel” while piling on the Israel-made pickles that Maoz is known for.

“Van Norren is in good company: his fellow professional demonstrator Simon Vrouwe was recently spotted in the Israeli falafel tent Maoz", van Koningsveld said.

(Photo's: Hidde J. van Koningsveld)