17 februari 2019

Gazaanse islamitische geleerde: vechten tegen Joden in Israël is een religieuze plicht - Gazan Islamic scholar: fighting against Jews in Israel is a religious duty

Overlevenden uit het concentratiekamp Buchenwald komen op 15 juli 1945 aan in Haïfa, Israël, en worden prompt gearresteerd door Britse soldaten en afgevoerd naar Cyprus waar ze tot aan de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 worden opgesloten in Britse concentratiekampen (Foto: Wikimedia) - Survivors from Buchenwald concentration camp arrive in Haïfa, Israel, on July 15, 1945, and are arrested promptly by British soldiers and transported to Cyprus where they are confined in British concentration camps until the War of Independence in 1948 (Photo: Wikimedia)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Gazaanse geleerde Dr. Muhammad Suleiman Al-Farra, een docent aan het Shari’a- en Law College van de Islamitische Universiteit van Gaza, zei in een interview op Al-Aqsa TV, dat het “een religieuze plicht is om ernaar te streven om hen (de Joden) te bevechten op wat voor manier dan ook en die ons in staat stelt, om hen overal in ons zuivere land te pakken te nemen”

Bron: Brabosh, JPOST, MEMRI, 17 februari 2019


Het interview, dat op 3 februari 2019 werd uitgezonden via de Gazaanse openbare omroep Al Aqsa TV en op YouTube werd gepost met de Engelse vertaling van Middle East Media Research Institute, toont Al-Farra die aan de interviewer vertelt: “Wanneer de tijd die Allah ons heeft gegeven opraakt, wordt de strijd tegen hen (de Joden) verplicht en die tijd is nu aangebroken”.

“Dit houdt in dat we de Joden moeten plunderen die onze vaders en voorouders hebben verdreven”, zei hij. “Doodt de polytheïsten waar je ze ook vindt”. Hij zei dat volgens een religieuze fatwa, heel Israël “een slagveld is tussen ons en de Joden. Daarom moeten we ernaar streven om tegen hen te vechten, op een manier die ons in staat stelt hen overal in ons zuivere land te pakken te nemen”.

Dr. Al-Farra is een lid van de Palestine Islamic Scholars Association en de International Union of Muslim Scholars, die wordt geleid door Yusuf Al-Qaradawi, een Egyptisch-islamitische theoloog gevestigd in Doha, Qatar, en die voorzitter is van de International Union of Muslim Scholars.

Vido: alleen Engelse ondertiteling

(Video: MEMRI, YouTube)

___________

ENGLISH

The Gazan scholar Dr. Muhammad Suleiman Al-Farra, a lecturer at the Shari'a and Law College of the Islamic University of Gaza, said in an interview on Al-Aqsa TV that it is "a religious duty to strive to fight them (Jews) in any possible way and that enables us, to get to them everywhere in our pure country"    

By: Brabosh, JPOST, MEMRI, February 17, 2019


The interview, which was broadcast on February 3, 2019 via the Gaza public broadcaster Al Aqsa TV and was posted on YouTube with the English translation of Middle East Media Research Institute, shows Al-Farra telling the interviewer: "When the time Allah gave us run out, the battle against them (the Jews) is mandatory and that time has now arrived".

"This means we have to plunder the Jews who drove our fathers and ancestors”, he said. "Kill the polytheists wherever you find them". He said that according to a religious fatwa, all of Israel "is a battlefield between us and the Jews. That is why we must strive to fight against them, in a way that allows us to get to them everywhere in our pure country".

Dr. Al-Farra is a member of the Palestine Islamic Scholars Association and the International Union of Muslim Scholars, led by Yusuf Al-Qaradawi, an Egyptian-Islamic theologian based in Doha, Qatar, who is the President of the International Union of Muslim Scholars.


(Video: MEMRI, YouTube)