17 februari 2019

​Arabieren vernielen wijngaard in Judea, als onderdeel van agrarisch vandalisme - Arabs destroy vineyard in Judea, part of agricultural vandalism

(Foto: Kfar Etzion Security) - (Photo: Kfar Etzion Security)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Arabieren vernielen een wijngaard in Gush Etzion, als onderdeel van een doorlopende campagne van agrarisch vandalisme

Bron: World Israel News, 17 februari 2019


Tientallen druivenranken zijn doormidden gehakt door Arabieren in de wijngaarden van Gush Etzion, meldde website 0404.

Arabieren die Joodse wijngaarden vernietigen, is een steeds terugkerend probleem. In januari hebben Arabieren uit Hebron, die speciale werkvergunningen hadden gekregen om specifiek voor een oude wijngaard te zorgen, een nieuwe Joodse wijngaard in de buurt ontworteld met behulp van het gereedschap dat ze bij zich hadden.

In mei 2018 hebben Palestijnse Arabieren 1000 wijnstokken vernield in een wijngaard bij Shiloh in Samaria, die toebehoorde aan een bedrijf dat olijfolie produceerde. "Het is de zesde keer in de laatste decennia dat Arabieren onze bomen hebben vernietigd", vertelde David Zitzer, CEO van het bedrijf, destijds aan The Jerusalem Post. "Het zal twee jaar duren voordat de schade kan worden terugverdiend”.

Diezelfde maand vernietigden Arabische vandalen kersenboomgaarden in Gush Etzion, het gebied dat de meest recente vernieling te verduren kreeg. "We zijn getuige van een georganiseerde aanval door Arabische relschoppers tegen de Joodse landbouw, die zich blijft herhalen", zei Gush Etzion Regional Council Head, Shlomo Neeman. "We hebben het niet over baldadige jongeren, maar over niets minder dan een serieuze aanval tegen Am Yisrael (de natie van Israël) en de Israëlische soevereiniteit”.

___________

ENGLISH    

Arabs damaged a vineyard in Gush Etzion, part of an ongoing pattern in agricultural vandalism

By: World Israel News, February 17, 2019


Dozens of grape vines were cut down by Arabs in the Gush Etzion vineyards, website 0404 reports.

Arabs destroying Jewish vineyards has been an ongoing problem. In January, Arabs from Hebron, who had been given special work permits specifically to take care of an ancient vineyard, instead uprooted a new Jewish vineyard nearby, using the tools they had brought with them.

In May 2018, Palestinian Arabs vandalized 1,000 vines in a vineyard near Shiloh in Samaria that belonged to a business that produced olive oil. “It’s the sixth time in the last decades that Arabs have destroyed our trees”, David Zitzer, CEO of the company, told The Jerusalem Post at the time. “It will be two years before the damage can be recouped”.

That same month, Arab vandals destroyed cherry orchards in Gush Etzion, the area that suffered the most recent destruction. “We are witness to an organized attack by Arab rioters against Jewish agriculture, which repeats itself”, Gush Etzion Regional Council Head Shlomo Neeman said. “We are not speaking of youths who are bored, but nothing less than a serious attack against Am Yisrael (the Nation of Israel) and Israeli sovereignty”.