18 februari 2019

​Polen trekt zich terug uit V4-top in Jeruzalem - Poland pulls out of Jerusalem summit

Poolse premier Mateusz Morawiecki (Foto: Yoni Kempinski) - Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki (Photo: Yoni Kempinski)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Poolse premier zegt dat zijn land deze week niet zal deelnemen aan de V4-top in Israël, terwijl de diplomatieke crisis verslechtert

Bron: Arutz Sheva, David Rosenberg, 18 februari 2019


Polen heeft zich teruggetrokken uit de Visegrad Group (V4)-top die deze week in Jeruzalem plaatsvindt, omdat de diplomatieke spanningen tussen Israël en Polen blijven verslechteren.

Maandag zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki, dat zijn land geen delegatie naar de V4-top in Jeruzalem zal sturen, uit protest tegen de opmerkingen over antisemitisme in Polen door Israëls nieuw benoemde minister van Buitenlandse Zaken. "De woorden van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zijn racistisch en onaanvaardbaar", zei Morawiecki maandag. "Het is duidelijk dat onze minister van Buitenlandse Zaken Czaputowicz niet aan de top zal deelnemen”.

Premier Morawiecki zou oorspronkelijk deel nemen aan de V4, die deze dinsdag plaatsvindt, maar annuleerde zijn aanwezigheid in het weekend na een diplomatieke ruzie met Israël over de Holocaust-censuurwet van zijn land. Zondag zei Polen dat de minister van Buitenlandse Zaken van het land, Morawiecki, zijn plaats zou innemen.

De rel begon afgelopen donderdag nadat de Israëlische premier Binyamin Netanyahu de controversiële Holocaust-censuurwet van Polen tijdens de Conferentie van Warschau hoonde. De wet, die vorig jaar werd aangenomen, verbiedt het gebruik van de term "Poolse vernietigingskampen" en blokkeert discussies over de samenwerking door Polen met de nazi-bezettingsmacht in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Overtreders van de wet kunnen worden bestraft met maximaal drie jaar gevangenisstraf. De wet leidde tot internationale kritiek; critici noemden de wet een poging om de geschiedenis te vergoelijken. Netanyahu trotseerde de wet publiekelijk tijdens zijn reis vorige week, erop wijzend dat sommige Polen met de Duitse bezettingsmacht hebben samengewerkt.

"Polen werkten samen met de nazi's", zei Netanyahu donderdag in Warschau. "Hoor, ik zeg het ronduit. Het is een feit. En ik ken geen enkele persoon die er ooit voor is aangeklaagd”.

Nadat Polen op de opmerkingen van Netanyahu had gereageerd door zijn delegatie naar de V4-top aan te passen, sprak de nieuw benoemde minister van Buitenlandse Zaken, Yisrael Katz (Likud), zich uit over het antisemitisme in Polen, met de woorden van de voormalige Israëlische premier Yitzhak Shamir. “Polen krijgen antisemitisme binnen door de melk van hun moeder”, zei Katz.

De reacties leverden al snel berispingen op van de Poolse ambassadeur in Israël, die Katz beschuldigde van racisme. Het is verbazingwekkend om te zien hoe de nieuw benoemde minister van Buitenlandse Zaken zichzelf op een racistische en schandelijke manier uit”, zei ambassadeur Marek Magierowski.

__________

ENGLISH    

Polish Prime Minister says his country won't participate in V4 summit in Israel this week, as diplomatic crisis worsens

By: Arutz Sheva, David Rosenberg, February 18, 2019


Poland has pulled out of this week’s Visegrad Group (V4) summit in Jerusalem, as diplomatic tensions between Israel and Poland continue to worsen.

On Monday, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki said that his country would not send a delegation to the V4 summit in Jerusalem, in protest of comments by Israel’s newly appointed Foreign Minister on anti-Semitism in Poland. "The words of the Israeli foreign minister are racist and unacceptable", said Morawiecki on Monday. “Tt is clear that our foreign minister Czaputowicz will not be travelling to the summit".

Prime Minister Morawiecki had originally been slated to attend the V4, which opens this Tuesday, but cancelled his appearance over the weekend following a diplomatic row with Israel over his country’s Holocaust censorship law. On Sunday Poland said the country’s foreign minister would be taking Morawiecki’s place.

The spat began last Thursday after Israeli Premier Binyamin Netanyahu flouted Poland’s controversial Holocaust censorship law during the Warsaw Conference. The law, which was passed last year, prohibits use of the term “Polish death camps”, and bars discussion of collaboration by Poles with the Nazi occupation force in Poland during World War II. Violators could be punished by up to three years in prison. The law drew international criticism, with critics calling the law an attempt to whitewash history. Netanyahu publicly defied the law during his trip last week, noting that some Poles did collaborate with the German occupation force.

“Poles collaborated with the Nazis", said Netanyahu in Warsaw Thursday. “See, I’m saying it. It is a fact. And I don’t know a single person who was ever sued because of it".

After Poland responded to Netanyahu’s comments by downgrading its delegation to the V4 summit, newly-appointed Foreign Minister Yisrael Katz (Likud) spoke out on anti-Semitism in Poland, quoting comments by former Israeli Prime Minister Yitzhak Shamir. “Poles suckle anti-Semitism from their mother’s milk", Katz said, quoting Shamir.

The comments quickly drew rebuke from Poland’s ambassador to Israel, who accused Katz of racism. It is amazing to see how the newly appointed foreign minister expresses himself in a racist and shameful way", said Ambassador Marek Magierowski.