18 februari 2019

​Dog Unit lokaliseert terreur lokvogel na 4 km achtervolging door ruw terrein - Dog Unit locates terror decoy after 4 km pursuit in rough terrain

IDU-oefening (Foto: Israel Dog Unit Spokesman) - IDU exercise (Photo: Israel Dog Unit Spokesman)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Terroristen oppassen, Sneakers en Micha zitten vlak op je hielen

Bron: Arutz Sheva, Mordechai Sones, 18 februari 2019


Zondagavond brak Israel Dog Unit's (IDU) speurhond "Sneakers" opnieuw een record in een oefening om Arabische infiltranten bij Bat Ayin op te sporen.

IDU Gush Etzion-Efrat Commandant Micha Katz, schreef geschiedenis toen hij met Sneakers infiltratie-lokvogels opspoorde na een achtervolging van 4 kilometer door ruig bosgebied bij Bat Ayin en Gvaaot. De oefening simuleerde vijandige infiltratie in een Joodse boerderij en de achtervolging na een ontsnapping door heuvels en valleien, over rotsblokken en door moeilijk bosgebied in de ijskoude Judese nacht.

De nep-infiltranten dachten dat ze rustig konden verder lopen na bijna twee uur te hebben gelopen, toen ze hun bestemming enkele honderden meters van een Arabisch dorp naderden. Ze wisten niet dat Micha en Sneakers hen vlak op de hielen zaten.

De ongekende oefening kwam op een avond nadat Arabieren door hun vandalisme ernstige schade hadden veroorzaakt waarbij Joodse wijngaarden en kersenbomen werden vernield, behorend tot Kibbutz Kfar Etzyon.

Dit laatste gerapporteerde incident van terreur in de landbouw sluit aan bij andere incidenten, die in de afgelopen maanden voor miljoenen dollars aan verliezen hebben veroorzaakt bij Israëlische boeren in heel Israël.

De toename van agro-terreur heeft lokale Joodse boeren ertoe aangezet om eerste reactie-squadrons op te zetten, bestaande uit jonge Joodse herders en boeren wiens bestaansmiddelen en jaren van zware arbeid zijn gedecimeerd en vernietigd door Arabische terroristen en dieven. Noam Eitan, een ervaren tracking-expert met tientallen jaren militaire ervaring als officier in één van de elite-eenheden van Israël, heeft zijn leven gewijd aan het opleiden van jonge Joodse boeren en herders in Judea, Samaria, de Jordaanvallei en elders om hun boerderijen te beschermen en in het effectief achtervolgen van degenen die proberen te infiltreren of om kuddes, machinerie en producten te stelen.

De afgelopen weken heeft Noam een strategische alliantie gesmeed met de IDU om speurhonden in zijn teams op te nemen. Gisteravond was Noam onder de indruk van de snelheid en vaardigheid van Micha Katz en zijn speurhond Sneakers, die hem ver weg van de beginlocatie en snel wisten op te sporen. Noam hoopt nauw te blijven samenwerken met de IDU die heeft aangeboden om honden te leveren en training te geven, en vrijwilligers in te zetten om de Arabische terreur en infiltratie in Joodse boerderijen te helpen voorkomen.

___________

ENGLISH

Terrorists beware, Sneakers and Micha are hot on your trail

By: Arutz Sheva, Mordechai Sones, February 18, 2019


Israel Dog Unit (IDU) tracking dog "Sneakers" Sunday night broke yet another record in an exercise to track-down Arab infiltrators near Bat Ayin.

IDU Gush Etzion-Efrat branch Commander Micha Katz made history when he located infiltrator decoys after a 4 kilometer pursuit through rough forest terrain near Bat Ayin and Gvaaot. The exercise simulated hostile infiltration into a Jewish farm and the chase following the getaway through hills and valleys, over boulders and through difficult forest terrain in the freezing Judean night.

The infiltrators thought they were in the clear after walking for close to two hours as they approached their destination several hundred yards away from an Arab village. Little did they know that Micha and Sneakers were hot on their trail.

The unprecedented exercise came one night after Arabs caused extensive damage vandalizing and destroying Jewish vineyards and cherry trees not far from there, belonging to Kibbutz Kfar Etzyon.

This latest reported incident of agricultural warfare joins others that have caused millions in dollars of losses to Israeli farmers throughout Israel in recent months.

The rise in agri-terror has prompted local Jewish farmers to initiate first response squads comprised of young Jewish shepherds and farmers who have had their livelihoods and years of hard labor decimated and destroyed by Arab terrorists and thieves. Noam Eitan, an experienced tracking expert with dozens of years of military experience serving as an officer in one of Israel’s elite units has dedicated his life to training young Jewish farmers and shepherds in Judea, Samaria, the Jordan Valley and elsewhere to protect their ranches and effectively pursue those who seek to infiltrate or to rob flocks, equipment, and produce.

In recent weeks Noam forged a strategic alliance with the IDU to incorporate tracking dogs into his teams. Last night Noam was impressed by the speed and ability displayed by Micha Katz and his tracking dog that effectively hunted him down so far away from their getaway point and so soon after. Noam hopes to continue working closely with the IDU who have offered to supply dogs and training as well as their own volunteers, available to help prevent Arab terror and infiltration into Jewish farms.