19 februari 2019

​Waar EU faalt, slaagt Israël: post-Brexit vrijhandelsakkoord ondertekend met VK - Where EU fails, Israel succeeds: post-Brexit free trade agreement signed with UK

(Foto: Brabosh) -  (Photo: Brabosh)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Verenigd Koninkrijk en Israël hebben op maandag 18 februari een post-Brexit vrijhandelsakkoord getekend

Bron: Brabosh, The Algemeiner, 19 februari 2019


De Britse minister van Internationale Handel, Liam Fox, vloog naar Israël voor de ondertekening van de deal, die vorige maand werd bereikt. Na de ondertekening sprak Fox telefonisch met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Netanyahu “feliciteerde minister Fox met de ondertekening van de handelsovereenkomst en zei dat Israël het van groot belang acht”, aldus een verklaring van een premier. De premier voegde eraan toe dat Groot-Brittannië een belangrijke vriend van Israël is en merkte op, dat de overeenkomst dat weerspiegelt. Hij zei dat het goed was voor beide partijen.

De handel tussen VK en Israël leverde vorig jaar meer dan $10 miljard op. Het VK zal zich op 29 maart terugtrekken uit de EU. Het Britse politieke toneel is momenteel in rep en roer na de mislukte poging van premier Theresa May, om parlementaire goedkeuring te krijgen voor een onderhandelde deal met de EU over de voorwaarden van het vertrek.

___________

ENGLISH    

The United Kingdom and Israel concluded a post-Brexit free trade agreement on Monday, February 18

By: Brabosh, The Algemeiner, February 19, 2019


The British Minister of International Trade, Liam Fox, flew to Israel for the signing of the deal, which was reached last month. After signing, Fox spoke by telephone with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

Netanyahu "congratulated Minister Fox on the signing of the trade agreement and said that Israel considers it of great importance”, a statement from the prime minister said. The Prime Minister added that Britain is an important friend of Israel and noted that the agreement reflects that. He said it was good for both parties.

Trade between UK and Israel yielded more than $10 billion last year. The UK will withdraw from the EU on March 29. The British political scene is currently in turmoil after the failed attempt by Prime Minister Theresa May, to get parliamentary approval for a negotiated deal with the EU on the conditions of departure.