05 januari 2020

2020-01-05-13.00: Raketten afgevuurd op de Amerikaanse ambassade in Irak - Rockets fired at US embassy in Iraq


Een eerdere explosie op een militaire basis ten zuidwesten van Bagdad, Irak op 12 augustus 2019. 
A previous explosion at a military base southwest of Baghdad, Iraq on Aug. 12, 2019. (AP Photo/Loay Hameed)

Nederlands - English

NEDERLANDS:


Een Katyusha-raket belande op een plein een kilometer afstand van de ambassade, volgens een Iraakse veiligheidsfunctionaris, die sprak op voorwaarde van anonimiteit omdat hij niet bevoegd was om met verslaggevers te spreken. Niemand raakte gewond door de raket.

Bron: World Israel News

Een andere raket in Bagdad belandde ongeveer 500 meter van het As-Salam paleis waar de Irakese President Barham Salih normaal gesproken in Jadriya verblijft, een buurt die grenst aan de Groene Zone, zei de ambtenaar.

Een andere veiligheidsambtenaar zei dat er drie raketten buiten een luchtmachtbasis ten noorden van Bagdad vielen, waar normaal Amerikaanse aannemers aanwezig zijn. De raketten belanden buiten de basis op een landbouw en industrie gebied. Er werd geen schade gemeld, volgens de ambtenaar.

Ook op zaterdag zei een woordvoerder van de Iraakse strijdkrachten dat de beweging van coalitietroepen, waaronder Amerikaanse troepen, in de lucht en op de grond zal worden beperkt, alleen op voorwaarde van goedkeuring van premier Adel Abdul-Mahdi, de opperbevelhebber van de strijdkrachten.

Het was niet onmiddellijk duidelijk wat de nieuwe beperkingen zouden betekenen, aangezien de coalitietroepen al aan beperkingen waren onderworpen en moesten worden gecoördineerd met het gezamenlijke operatiecommando van de hoogste Iraakse militaire bevelhebbers.

De Iraakse regering, die nauw verbonden is met Iran, veroordeelde de luchtaanval waarbij Soleimani om het leven kwam en noemde dit een aanval op de nationale soevereiniteit. Het Parlement komt zondag bijeen voor een spoedvergadering. De regering is onder toenemende druk komen te staan om de 5.200 Amerikaanse troepen uit te zetten, die in het land zijn gestationeerd  om een heropleving van de ISIS-terreurgroep te helpen voorkomen.

Tijdens de ceremonie van zaterdag in Bagdad droegen duizenden rouwenden, meestal mannen in zwarte militaire uniformen met Iraakse vlaggen en de vlaggen van door Iran gesteunde milities die fel loyaal zijn aan Soleimani.

Billboards en afbeeldingen van Soleimani, die door pro-regime-troepen werden gezien als een held van de zogenaamde As van Verzet tegen het Westen, verschenen zaterdag in belangrijke straten van Iran met de waarschuwing van de opperste leider dat 'harde wraak' de VS staat te wachten.


************************
ENGLISH:

One Katyusha rocket fell inside a square less than one kilometer from the embassy, according to an Iraqi security official who spoke on condition of anonymity because he was not authorized to speak to reporters. No one was injured.

Source: World Israel News

Another rocket in Baghdad landed about 500 meters from As-Salam palace where the Iraqi President Barham Salih normally stays in Jadriya, a neighborhood adjacent to the Green Zone, the official said.

Another security official said three rockets fell outside an air base north of Baghdad were American contractors are normally present. The rockets landed outside the base in a farm area and there were no reports of damages, according to the official.

Also on Saturday, a spokesman for the Iraqi armed forces said the movement of coalition forces, including US troops, in the air and on the ground will be restricted, conditioned on receiving approval from Prime Minister Adel Abdul-Mahdi, the commander in chief of the armed forces.

It was not immediately clear what the new restrictions would mean, given that coalition troops were already subject to limitations and had to be coordinated with the Joint Operation Command of top Iraqi military commanders.

Iraq’s government, which is closely allied with Iran, condemned the airstrike that killed Soleimani, calling it an attack on its national sovereignty. Parliament is meeting for an emergency session Sunday, and the government has come under mounting pressure to expel the 5,200 American troops based in the country, who are there to help prevent a resurgence of the ISIS terror group.

In Baghdad, thousands of mourners, mostly men in black military fatigues, carried Iraqi flags and the flags of Iran-backed militias that are fiercely loyal to Soleimani at Saturday’s ceremony.

Billboards and images of Soleimani, whom pro-regime forces saw as a hero of the so-called Axis of Resistance against the West, appeared on major streets in Iran Saturday with the warning from the supreme leader that “harsh revenge” awaits the U.S.