06 januari 2020

2020-01-06-11.40: Iran dreigt het Witte Huis aan te vallen. Het parlement scandeert 'Dood aan Amerika' - Iran threatens to attack White House as parliament chants ‘Death to America’

Het Witte Huis - The White House (Shutterstock)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een Iraanse parlementariër bedreigde het Witte Huis, en wetgevers riepen: "Dood aan Amerika!"

Door:  Wereldnieuws over Israël

Iran dreigt het Witte Huis aan te vallen nadat president Donald Trump waarschuwde dat hij een lijst van 52 doelwitten in Iran heeft voor het geval de Islamitische Republiek zou proberen wraak te nemen op de VS voor de eliminatie van Qasem Soleimani.

"We kunnen het Witte Huis zelf aanvallen, we kunnen op Amerikaanse bodem reageren. We hebben de macht, en als God het wil zullen we te zijner tijd reageren," zegt het Iraanse parlementslid Abolfazl Abutorabi, meldt het Iraanse Labour News Agency.

"Als iemand de oorlog verklaart, wil je dan met bloemen op kogels reageren? Ze zullen je door je kop schieten," zei Abutorabi.

Het Iraanse parlement opende zondag met parlement leden in eenstemmige scandering: "Dood aan Amerika!"

De leiding van Iran werd duidelijk verrast door de dramatische moord op de leider van de Iraanse Revolutionaire Garde Corp. Soleimani, die beschouwd werd als het meesterbrein achter de Iraanse expansieve agressie in het Midden-Oosten.

Wraakgeloften

Iran heeft "harde wraakacties" beloofd vanwege de Amerikaanse aanval, die de Iraniërs over alle politieke linies heen heeft geschokt. Velen zagen Soleimani als een pijler van de Islamitische Republiek en werd gedood op het tijdstip waarop de regering wordt overvallen door de recente anti-regeringsprotesten door sancties van de V.S.

Trump verkondigt eigen waarschuwing

President Donald Trump heeft gedreigd 52 locaties in Iran te bombarderen als Iran represailles neemt om Amerikanen aan te vallen. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië heeft de Amerikanen afzonderlijk gewaarschuwd "voor het verhoogde risico van raket- en droneaanvallen." Intussen heeft Iran gezworen een nog grotere stap te zetten zoals de opheffing van de nucleaire overeenkomst met de wereldmachten.

Trump schreef daarna op Twitter dat de VS al "52 Iraanse doelwitten heeft, als voorbeeld van de 52 Amerikaanse gijzelaars die Iran vele jaren geleden gevangen had genomen. Sommige doelwitten daarvan zijn op een zeer hoog niveau en belangrijk voor Iran en de Iraanse cultuur". 

Trump izei niet welke doelen, maar voegde eraan toe dat ze "HIT VERY FAST AND VERY HARD" zouden zijn.

Laatste Nieuws

Iran looft een beloning van 80 miljoen dollar om Trump te doden.

Iran dreigt met de 'Vernietiging van Tel Aviv en Haifa'.


*************************************

ENGLISH:

Iran threatens to attack White House as parliament chants ‘Death to America’

An Iranian parliamentarian threatened the White House, and lawmakers chanted, “Death to America!”

By:  World Israel News

Iran threatened to attack the White House after President Donald Trump warned that he has a list of 52 targets in Iran should the Islamic Republic attempt to take revenge on the U.S. for its elimination of Qasem Soleimani.

“We can attack the White House itself, we can respond to them on the American soil. We have the power, and God willing we will respond in an appropriate time,” said Iranian MP Abolfazl Abutorabi, reports the Iranian Labour News Agency.

“When someone declares war do you want to respond to the bullets with flowers? They will shoot you in the head,” Abutorabi said.

The Iranian parliament on Sunday opened with lawmakers in unison chanting: “Death to America!”

Iran’s leadership was clearly caught by surprise by the dramatic killing of the leader of its Iranian Revolutionary Guards Corp. Soleimani, considered the mastermind behind Iranian expansionist aggression across the Middle East 

Vows of revenge

Iran has promised “harsh revenge” for the U.S. attack, which shocked Iranians across all political lines. Many saw Soleimani as a pillar of the Islamic Republic at a moment when it is beset by U.S. sanctions and recent anti-government protests.

Trump issues own warning

President Donald Trump has threatened to bomb 52 sites in Iran if it retaliates by attacking Americans. The U.S. Embassy in Saudi Arabia separately warned Americans “of the heightened risk of missile and drone attacks.” Meanwhile, Iran vowed to take an even-greater step away from its unraveling nuclear deal with world powers as a response to Soleimani’s slaying.

Trump wrote on Twitter afterward that the U.S. had already “targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture.”

Trump did not identify the targets but added that they would be “HIT VERY FAST AND VERY HARD.”


Latest News

Iran Offers $80 Million Reward to Kill Trump.

Iran threatens to ‘level Tel Aviv and Haifa