10 januari 2020

2020-01-10-13.00: PERSBERICHT: Israelcnn stopt voorlopig met TV uitzendingen - PRESS RELEASE: Israelcnn is temporarily stopping TV broadcasts


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Wegens persoonlijke omstandigheden hebben we besloten om eind januari 2020 voorlopig te stoppen met TV uitzendingen op Family7.

Wij bedanken Family7 voor de zendtijd die wij tot nu hebben mogen gebruiken. Vanaf 2016 zijn wij begonnen met uitzendingen. Ongeveer 4 jaar hebben we dit werk met plezier kunnen doen. We kijken met dankbaarheid terug op de geweldige tijd die we samen met Family7 hebben gehad. Wij bedanken de mensen die naar onze programma's hebben gekeken. Ook willen wij de mensen bedanken die ons ondersteund hebben met gebed en giften. 

Wij gaan door met onze activiteiten via onze website en Sociale Media. We hopen dat u voor ons blijft bidden en ons financieel wilt blijven ondersteunen. Wij gaan onze activiteiten op Sociale Media verder uitbreiden:

IsraelCNN.com

Facebook pagina

Facebook Vrienden

YouTube Kanaal (U kunt gratis abonneren)

Instagram

Eerdaags: Whatsapp IsraelCNN Nieuwsdienst


********************************************
ENGLISH
:

Due to personal circumstances, we decided to temporarily stop TV broadcasts on Family7 at the end of January 2020..

We thank Family7 for the broadcasting time that we have been able to use until now. We started broadcasting from 2016. We have enjoyed doing this work for about 4 years. We look back with gratitude on the wonderful time we had with Family7.We thank the people who have watched our programs.We also want to thank the people who supported us with prayer and gifts.

We continue our activities through our website and Social Media. We hope that you continue to pray for us and to continue supporting us financially. We will further expand our activities on Social Media:

IsraelCNN.com

Facebook pagina

Facebook Friends

YouTube Channal (You can subscribe for free)

Instagram

Soon: Whatsapp IsraelCNN News Service