12 januari 2020

2020-01-12-11.25: De nieuwe vice-premier van Spanje noemde Israël "Illegaal" - Spain’s New Deputy Prime Minister Called Israel “Illegal”

Pablo Iglesias Turrión (courtesy: screenshot)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Spaanse premier, Pedro Sanchez, heeft Pablo Iglesias Turrión benoemd tot zijn plaatsvervanger. Turrión heeft een geschiedenis van anti-Israëlisch gedrag en noemde Israël zelfs een "illegale staat". Hij was ook de gastheer van een talkshow met antisemitische inhoud die werd uitgezonden op een door Iran gesteunde televisiezender, rapporteerde  JTA.

Door Breaking Israel News

Turrión is de voormalige leider van de extreem-linkse Podemos-partij. De benoeming volgt op de Spaanse verkiezingen van november, die de socialistische partij van het land dwongen zich aan te sluiten bij extreem-linkse partijen om de eerste coalitieregering in de geschiedenis van Spanje te vormen. De regering zal in totaal vier vice-premiers krijgen.

Podemos, die 20% van de stemmen won bij de algemene verkiezingen in Spanje in 2015, riep slechts een jaar na de oprichting op tot een algemene boycot van Israël en beschuldigde  Jeruzalem van het voeren van een apartheidsachtig beleid.

In een interview in 2018 verklaarde Iglesias: "We moeten krachtiger optreden tegen een illegaal land als Israël."

Iglesias was ook de gastheer van de talkshow "Fort Apache", die werd uitgezonden op HispanTV, een station dat door Iran wordt gefinancierd.

Tijdens een gesprek uit 2018 zei verslaggever Teresa Aranguren tijdens een dialoog georganiseerd door Iglesias dat "de pro-Israël lobby de macht heeft om Amerikaans beleid van binnenuit te bepalen, en vraagt zich af of het dat beleid regisseert".


************************************
ENGLISH:

Spain’s Prime Minister, Pedro Sanchez, has appointed Pablo Iglesias Turrión as his deputy. Turrión has a history of anti-Israel behavior and even called Israel an “illegal state”. He also hosted a talk show with anti-Semitic content that was broadcasted on an Iranian-backed Television station reports JTA.

By: Breaking Israel News

Turrión is the former leader of the extreme-left Podemos party. The appointment follows Spain’s November election that compelled the country’s Socialist party to join with far-left parties to create the first coalition government in Spain’s history. The government will feature a total of four deputy prime ministers.

Podemos, who won 20% of votes in Spain’s general election in back 2015, only a year following its creation, called for a blanket boycott of Israel and has accused its Jerusalem of executing apartheid-like policies.

In an interview back in 2018, Iglesias stated: “We need to act more firmly on an illegal country like Israel.”

Iglesias also hosted the talk show “Fort Apache,” which aired on HispanTV, a station bankrolled by Iran.

During one conversation from 2018, reporter Teresa Aranguren said during a dialogue hosted by Iglesias that “The pro-Israel lobby has the power to determine American policies from within, raising questions whether it directs that policy.”