12 januari 2020

2020-01-12-12.15: "Zeer Zwaar en Tragisch": Dodelijke Recordbrekende regen schud Israël, doodt 7 Mensen - ‘Very Heavy and Tragic’: Deadly Record-Breaking Rain Shakes Israel, Kills 7 People

Nederlands -English

NEDERLANDS:

JERUSALEM, Israël - De recente zware regenval in het noorden van Israël heeft het 51-jarig record gebroken in slechts twee weken, zei de Israëlische Meteorologische Dienst (IMS) afgelopen donderdag.

Bron: CBN Israel News

Het land heeft meer regen gezien in de eerste 10 dagen van januari dan normaal gesproken in de hele maand.

De regen is bitterzoet voor Israëli's, want hoewel het krimpende meer van Galilea vanaf donderdagochtend ongeveer 24 centimeter is gestegen, heeft de stortbui eigendommen vernietigd, overstromingen veroorzaakt en levens geëisd in heel Israël.

Kinderen in Emunim, een moshav in de centrale regio van Israël, werden met trekkers van hun school gered nadat alle toegang tot de plek volledig onder water stond. Ondertussen heeft men de scholen in Noord-Israël gesloten.

De overstroming heeft wegen geblokkeerd en verschillende snelwegen afgesloten. Israel Nature and Parks Authority heeft ook verschillende wandelpaden bij rivieren afgesloten uit angst dat de wandelpaden zullen overstromen en het leven van wandelaars in gevaar zullen brengen.

Israel's Channel 12 meldde dat de noordelijke stad Nahariya honderden miljoenen Shekkels zal kosten om de bouwschade te herstellen.

Ondertussen rouwen anderen om familieleden die zijn gestorven als gevolg van ongebreidelde overstromingen.

Afgelopen donderdag woonden ongeveer 1.000 mensen de begrafenis bij van een man genaamd Motti Ben Shabbat, die verdronk terwijl hij probeerde mensen te redden die vastzaten in hun auto in Nahariya. Volgens de politie overleefden de passagiers het ongeluk, maar Ben Shabbat werd meegesleurd door het hoge water.

Hij is de zevende persoon die omkwam door de zware regen.

Afgelopen zaterdag stierf een jong stel terwijl ze gevangen zaten in een overstroomde lift in Tel Aviv. Het duurde 30 tot 60 minuten voordat de hulpdiensten arriveerden ondanks meerdere telefoontjes naar de politie. Ambtenaren zeggen dat de lift waarschijnlijk is gestopt vanwege een stroomstoring.

Premier Benjamin Netanyahu gaf opdracht tot een onderzoek naar het incident.

“Deze ramp heeft ons hele hart verscheurd. Ik denk niet dat er iemand is die onverschillig kan blijven door deze tragische dood. De zaak wordt momenteel onderzocht. Het is te vroeg om conclusies te trekken. Wanneer de vragen zijn afgerond, worden ze gepubliceerd ', zei hij.

Netanyahu ontmoette donderdag ook adviseurs om burgers te helpen tijdens het zware weer.

“Ik heb zojuist een uitvoerige discussie gevoerd over de huidige problemen met de minister van Openbare Veiligheid, de waarnemend commissaris van de politie van Israël en de hoofden van de nooddiensten. De Israëlische overheid moet efficiënter en geavanceerder handelen met het gebruik van technologie en databases om deze natuurrampen het hoofd te bieden. Deze ramp, de recente regens hebben een zeer zware en tragische prijs van zeven levens geëist. Ik wil namens alle inwoners van Israël condoleances verzenden naar de families, inclusief de familie van Motti Ben-Shabbat, een held, 'zei Netanyahu.

Ook drong hij bij burgers op aan te luisteren naar veiligheidsinstructies en gevaarlijke gebieden te vermijden.

Ondertussen is de EMS-service van Israël, Magen David Adom, zeer alert.

“MDA verhoogde het personeelsbestand van EMT's en paramedici. Men voegde 4x4 voertuigen aan het wagenpark toe in een poging snel op alle incidenten te kunnen reageren en de best mogelijke medische zorg te bieden aan mensen in nood. De EMT's en paramedici van MDA staan paraat om levens te redden en behandeling te bieden in alle weersomstandigheden, ”aldus algemeen directeur Eli Bin van Magen David Adom.


******************************
ENGLISH:

JERUSALEM, Israel – Recent heavy rainfall in northern Israel has broken a 51-year record in just two weeks, the Israel Meteorological Service (IMS) said Thursday.

Source: CBN Israel News

The country has seen more rain in the first 10 days of January than it usually gets in the entire month.

The rain is bittersweet for Israelis because although the shrinking Sea of Galilee has risen approximately nine inches in 24 hours as of Thursday morning, the torrential downpour has destroyed property, triggered flash flooding, and stolen lives throughout Israel.

Children in Emunim, a moshav in Israel’s central region, were rescued from their school with tractors after all access to the site was completely submerged in water. Meanwhile, the rain has forced schools throughout northern Israel to close. 

The flooding has blocked roads and closed off several highways. The Israel Nature and Parks Authority have also closed several river trails out of fear that the waterways will overflow and endanger the lives of hikers.

The country has seen more rain in the first 10 days of January than it usually gets in the entire month.

Meanwhile, others are mourning family members who have died as a result of rampant flooding.

On Thursday, approximately 1,000 people attended the funeral of a man named Motti Ben Shabbat, who drowned while trying to save people trapped in an overturned car in Nahariya. Police said the passengers survived but Ben Shabbat was carried away by rampant floodwaters.

He is the seventh person to die from the heavy rain.

On Saturday, a young couple died while trapped in a flooded elevator in Tel Aviv. It took 30 to 60 minutes for emergency services to arrive despite multiple calls to police. Officials say the elevator likely stopped due to a power outage.

Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered an investigation into the incident.

“This disaster tore all of our hearts. I do not think that there is anyone who can remain indifferent to these tragic deaths. The matter is currently being investigated and checked. It is too early to give conclusions. When the inquiries are finished, they will be published,” he said.

Netanyahu on Thursday also met with advisors on how to help citizens during the severe weather.

“I just held an exhaustive discussion about the problems of the moment with the Public Security Minister, Israel Police Acting Commissioner and the heads of the emergency organizations. We are making the State of Israel more efficient and sophisticated in using technology and databases in order to deal with these natural disasters. This disaster, the recent rains have exacted the very heavy and tragic price of seven lives. I would like to send condolences on behalf of all citizens of Israel to the families, including the family of Motti Ben-Shabbat, a hero,” Netanyahu said.

He also urged citizens to listen to heed safety instructions and avoid going to dangerous areas.

Meanwhile, Israel’s EMS service Magen David Adom is on high alert.

“MDA increased its staffing of EMTs and paramedics and added 4×4 vehicles to the fleet in an effort to provide a rapid response to all incidents and provide the best possible medical care to those in need. MDA’s EMTs and paramedics continue to be on high alert, and are prepared to save lives and provide treatment in all weather conditions,” said Magen David Adom director-general Eli Bin.