06 februari 2020

2020-02-06-13.50: Frankrijk: Passagiers komen op voor de joodse man die achtervolgd werd door antisemitische aanvallers - Passengers stand up for Jewish man chased by anti-Semitic attackers

Foto's op het station Gare Saint Lazar in Parijs
Pictures at Gare Saint Lazar train station in Paris

Vier mannen van Noord-Afrikaanse afkomst achtervolgden een jonge Joodse man in de Parijse metro.

De passagiers van een Parijse metro op de Jaurès kwamen op voor een jonge Joodse man die zaterdagavond door vier aanvallers werd achtervolgd, meldde een 'Watchdog' groep.

Volgens het National Bureau voor 'Vigilance Against Anti-Semitism' werd de 25-jarige man rond middernacht door vier mannen van ca 30 - 40 jaar oud aangesproken.

De mannen, die van Noord-Afrikaanse afkomst zouden zijn, vroegen hem om een sigaret; toen het slachtoffer, die een kipah op had, zei dat hij er geen sigaretten had. Één van de mannen zei tegen hem: "Jullie, Joden, hebben zat geld, je kan wat voor me kopen."

Het incident escaleerde toen de aanvallers de Joodse man tegen de muur van de treinwagon duwden.

Hij slaagde er echter in te ontsnappen en haastte zich naar de wagon ingang, waarna de aanvallers hem achterna zaten. Zo ver kwam het echter niet, want passagiers, die getuigen waren van het antisemitische wangedrag blokkeerden hen de toegang van de trein.

Met een toename van antisemitische gevoelens in Europa en de VS, onthulde een recente opiniepeiling die uitsluitend voor i24NEWS werd gehouden, dat de meerderheid van de Israëli's het gevoel heeft dat de Franse joden niet veilig zijn in het land.

De opiniepeiling toonde ook aan dat Israëli's menen dat personen "die tot het islamitische geloof behoren" de meest waarschijnlijke daders van antisemitische gedrag vertonen.

Bron: i24 News


**********************************
ENGLISH:

Four men of North African origin chased a young Jewish man into a train car in Paris subway

The passengers at a Paris subway train on the Jaurès stood up for a young Jewish man who was being chased by four attackers Saturday night, a watchdog group reported.

According to the National Bureau of Vigilance Against Anti-Semitism, the 25-year-old man was approached by four men in their 30s-40s around midnight.

The men, said to be of North African origin, asked him for a smoke; when the victim, who hap a kipah on, said he had none, one of the men told him: "You, Jews, got lots of money, you can buy me some."

The incident escalated as the attackers pressed the young man against the wall of a train car.

However, he managed to escape and rushed into the car, with the attackers giving chase. They did not manage to get too far, though, as the passengers who witnessed the anti-Semitic abuse blocked them from entering the train.

With a rise of anti-Semitic sentiments being reported in Europe and the US, a recent poll conducted exclusively for i24NEWS revealed that the majority of Israelis feel the French Jews are not safe in the country.

The poll also showed Israelis expect individuals "belonging to the Islamic faith" to be the likeliest perpetrators of anti-Semitic acts.  

Source: i24 News