06 februari 2020

2020-02-06-16.45: Voormalig IDF-commandant gaf een harde beoordeling van de IDF-soldaten - Former IDF combat training chief: Hamas, Hezbollah are better fighters than our elite units

Hamas security forces (AP/Adel Hana)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De voormalige chef van de IDF's Combat Training Department, Benny Amidror, zei in een interview met de Israëlische radio op dinsdag dat Hamas en Hezbollah terroristen "hogere kwaliteit" strijders zijn dan de Israëlische soldaten.

Terwijl hij de IDF beschreef als een "amateurleger", vertelde Amidror aan Israel's 103 FM dat de individuele en eenheidstraining van de terroristen beter is dan die van de elite eenheden in de IDF omdat ze "langer dienen dan onze verplichte dienstmilitairen en meer oefenen dan de IDF-militairen".

Hij zei ook dat terroristen een nieuwe "vechtlust" hebben die nog niet eerder bestond.

Volgens Amidror hebben terroristen nog een ander voordeel: "Hun leven is een stuk eenvoudiger Ze zijn daar op één plek, vlakbij hun huizen. Het enige wat ze hoeven te doen is hun tunnel in te gaan."

IDF-soldaten, daarentegen, trainen voor verschillende situaties, zegt hij.

"Het eindresultaat, als je naar het eindresultaat kijkt, is dat de IDF de grens met Gaza niet durft over te steken."

Amidror had echter lof voor de Israëlische grenspolitie, die volgens hem "een groot gevoel van eigenwaarde heeft en bereid is zichzelf meer in gevaar te brengen dan de IDF-soldaten".

"De grenspolitie kan de dingen beter doen dan het leger," zei hij.

De opmerkingen van Amidror zijn identiek aan die welke hij eind januari maakte en die uitvoerig werden geciteerd in het Israëlische dagblad Maariv.

Amidror is de auteur van vele boeken over de militaire leer. Maariv schrijft: "In 1989 gaf Arik Sharon Amidror zijn autobiografische boek Warrior en schreef hij voor in het boek: 'Aan Benjamin Amidror, de majoor die generaals onderwijst, met grote vriendschap'".

Amidror is de broer van majoor Gen. Jaakov Amidror, Israëls vroegere Nationale Veiligheidsadviseur. Zijn zoon diende als commandant van de parachutistenbrigade tijdens de Tweede Libanonoorlog.

Door David Isaac, World Israel News


***************************************
ENGLISH:

The former chief of the IDF’s Combat Training Department, Benny Amidror, said that Hamas and Hezbollah terrorists are “higher quality” fighters than Israeli soldiers, in an interview with Israeli radio on Tuesday.

Describing the IDF as an “amateur army,” Amidror told Israel’s 103 FM that the terrorists’ individual and unit training is better than those of elite units in the IDF because they “serve longer than our mandatory service soldiers and practice more than IDF soldiers.”

He also said that terrorists have a new “fighting spirit” that hadn’t existed before.

According to Amidror, terrorists have another advantage: “Their life is a lot simpler. They’re there in one place, near their homes. All they need to do is go into their tunnel.”

IDF soldiers, on the other hand, train for a range of situations, he says.

“The end result, if you look at the bottom line, is that the IDF does not dare cross the border into Gaza.”

Amidror, however, had praise for the Israeli Border Police, which he said has “high self-esteem and are willing to endanger themselves more than IDF soldiers.”

“The Border Police can do things better than the army,” he said.

Amidror’s comments are identical to those he made in late January and were quoted at length in Israeli daily Maariv.

Amidror is the author of many books on military doctrine. Maariv notes that “In 1989, Arik Sharon gave Amidror his autobiographical book Warrior and wrote a dedication: ‘To Benjamin Amidror, the major who teaches generals, with great friendship.'”

Amidror is the brother of Maj. Gen. (ret.) Yaakov Amidror, Israel’s former National Security Adviser. His son served as commander of the paratrooper brigade during the Second Lebanon War.

By David Isaac, World Israel News