07 februari 2020

2020-02-07-18.50: Palestijnen reageren op vredesplan met Dag van Woede -Trump Admin Slams Palestinian Violence in Response to Peace Deal

Nederlands - English 

NEDERLANDS:

Donderdag gebeuren een reeks terroristische incidenten in Samaria en Jeruzalem, na een oproep van de Palestijnse Autoriteit tot verzet tegen Trump’s vredesplan, de Deal van de Eeuw. Hierbij raakten 14 Israëlische militairen en politieagenten gewond, en werden tenminste drie Palestijnen gedood.

Bron: IsraelToday.nl

Jared Kushner, de schoonzoon van Tromp en de voornaamste auteur van het voorstel 'Vrede tot welvaart', stelde de Palestijnse president Machmoud Abbas verantwoordelijk voor de gevaarlijke escalatie.

'Hij roept op tot dagen van woede als reactie [op vredesinspanningen], en hij deed dat zelfs voordat hij het plan had gezien,' zei Kushner tegen verslaggevers na de briefing van de VN-Veiligheidsraad over het radicale nieuwe schema van het Witte Huis van Trump voor het beëindigen van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Enkele dagen voordat het plan openbaar werd gemaakt, schepte Abbas namelijk op dat hij een telefoongesprek van Trump had geweigerd, en noemde de Amerikaanse president een ‘hond en een zoon van een hond'.

Bovendien verklaarde Abbas, dat 'het verzet op alle geschilpunten moet worden geëscaleerd. Alle jongeren moeten worden aangemoedigd.’ Het is duidelijk dat de Palestijnse en geradicaliseerde Israëlische Arabieren die oproep hebben opgepakt.

Netanyahu : Geweld zal je niet helpen Premier Benjamin Netanyahu waarschuwde Abbas, dat deze nieuwe golf van geweld de Palestijnen niet meer zou helpen dan de escalaties in het verleden.  'Dit zal je niet helpen. Niet de steekpartijen, niet de auto- aanvallen, niet de sluipschutters, en niet de opruiing,' zei Netanyahu in een directe persoonlijke oproep aan Abbas.  'We zullen alles doen wat nodig is om te waken over onze veiligheid, onze grenzen te beveiligen, en onze toekomst veilig te stellen. We zullen dit met u doen of zonder u,' vervolgde de Israëlische leider.

Altijd de schuld van iemand anders 

Zoals voorspelbaar negeerde Abbas zijn eigen medeplichtigheid en gaf Trump volledig de schuld van het geweld van donderdag.  In een verklaring, die op de officiële website van de Palestijnse Autoriteit werd geplaatst, benadrukte Abbas dat het de 'Deal van de Eeuw' was die 'deze sfeer van escalatie en spanning had geschapen door te proberen onjuiste feiten te realiseren, waarvoor we herhaaldelijk hebben gewaarschuwd'.

De Palestijnse leider dreigde verder: 'Elke deal die niet tegemoetkomt aan de rechten van ons volk en niet gericht is op een rechtvaardige en alomvattende vrede zal onvermijdelijk leiden tot de escalatie die we nu meemaken. Het Palestijnse volk en zijn leiderschap zullen sterk staan tegenover al deze samen­zweringen en ze zullen ze verijdelen, net als bij alle eerdere samen­zweringen, ongeacht de offers'.

Het plan van Trump zal in elk geval hopelijk dienen om voor eens en altijd duidelijk te maken, dat het huidige Palestijnse leiderschap eenvoudigweg niet wil dat er een einde komt aan het conflict, tenzij op onmogelijke voorwaarden, die het einde van de Joodse Staat zouden betekenen.


***********************************
ENGLISH:

A day of violence and blood is being wholly blamed on the Palestinian Authority, after it called for “resistance” to US President Donald Trump’s so-called “deal of the century.” Fourteen Israelis, all of them soldiers or police officers, were wounded in a spate of terrorist incidents in Jerusalem and Samaria on Thursday. At least three Palestinians were killed while participating in the orgy of violence. 

Trump’s son-in-law, Jared Kushner, the principle author of the “Peace to Prosperity” proposal, said that Palestinian President Mahmoud Abbas bears responsibility for the dangerous escalation.

“He calls for days of rage in response [to peace efforts], and he said that even before he saw the plan,” Kushner told reporters after briefing the UN Security Council on the Trump White House’s radical new scheme for ending the Israeli-Palestinian conflict.

Indeed, just days before the plan was publicly revealed, Abbas boasted that he had refused a phone call from Trump, and went on to call the American president a “dog and a son of a dog.”

More than that, Abbas declared that “resistance must be escalated at all points of friction. All young people must be encouraged.”

Clearly, Palestinian and radicalized Israeli Arabs took up that call.

Violence won’t help you

Prime Minister Benjamin Netanyahu warned Abbas that this fresh wave of violence wouldn’t help the Palestinians any more than had past escalations. 

“This won’t help you. Not the stabbings, not the ramming attacks, not the sniping attacks, and not the incitement,” said Netanyahu in a direct personal appeal to Abbas. 

“We will do everything necessary to guard our security, secure our borders, and guarantee our future. We will do this with you or without you,” continued the Israeli leader. 

Always someone else’s fault

Predictably, Abbas ignored his own complicity, and blamed the day’s violence entirely on Trump.

In a statement posted to the official Palestinian Authority website, Abbas insisted that it was the “deal of the century” that had “created this atmosphere of escalation and tension by trying to impose fake facts on the ground, which we have repeatedly warned against.”

The Palestinian leader further threatened: 

“Any deal that does not meet the rights of our people and does not aim to make a just and comprehensive peace will inevitably lead to this escalation that we are witnessing today. The Palestinian people and their leadership will stand strong against all these conspiracies and they will foil them just as they did in all previous conspiracies, regardless of the sacrifices.”

If nothing else, Trump’s plan will hopefully serve to expose once and for all the fact that the current Palestinian leadership simply doesn’t want an end to the conflict, unless it is on impossible terms that would mean the end of the Jewish state.