08 februari 2020

2020-02-08-11.15: IDF-technologie bestrijdt terrorisme in de lucht - IDF technology combats airborne terrorism

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een nieuw lasersysteem is net operationeel geworden in de strijd van Israël tegen het opkomende tij van met explosieven uitgeruste ballonnen die door islamitische Palestijnen in Gaza worden gebruikt om terreur te zaaien in de zuidelijke gemeenschappen van de Joodse staat.

De woordvoerder van de politie, Hoofdinspecteur Micky Rosenfeld, vertelde TV7 dat de nieuwe technologie, die "Lahav Or" wordt genoemd, in de afgelopen twee maanden is ontwikkeld om het terrorisme in de lucht effectief neer te halen. Het zal worden gebruikt door de grenspolitie.

"In principe is de werking van het systeem gebaseerd op een lasertechnologie, die natuurlijk anders is dan de gangbare technologieën die overal ter wereld worden gebruikt, en dat geeft ons een speciaal beveiligingsbereik," zei Amit Lipshitz van de Israëlische Politie Lasereenheid. "Er is een laserstraal die convergeert met behulp van spiegels, voor een bereik dat wij bepalen op basis van het bereik van de dreiging," legde hij uit, en hij beweerde dat de technologie "ons heeft bewezen dat de ballonclusters die uit Gaza komen, kunnen worden neergehaald."

Lipshitz voegde daaraan toe dat "wij, de Israëlische politie, samen met de Border Police Technology and Communications Division, voorop zullen blijven lopen op het gebied van technologie - op het gebied van luchtdreigingen en andere gebieden om de veiligheid van de inwoners van Israël te waarborgen".

Vandaag zijn tientallen van de opruiende ballonnen door Jihadistische militanten in de door Hamas gecontroleerde Gazastrook richting Israëlisch grondgebied gelanceerd. Politieagenten hebben meerdere explosieven onschadelijk gemaakt die in de stad Sderot zijn geland, evenals de Lachish en Hof Ashkelon Regional Councils. Verschillende Zuid-Israëlische wegen werden afgesloten tot ze vrij waren van explosieven, en er waren geen gewonden of schade.

Bron: TV7 Israel News


****************************
ENGLISH:

A new laser system has just become operational in Israel’s battle against the rising tide of explosives-rigged balloons flown by Islamist Palestinians in Gaza to sow terror across the southern communities of the Jewish State.

Police Spokesman, Superintendent Micky Rosenfeld, told TV7 that the new technology, called “Lahav Or,” was developed over the past two months to effectively down the airborne terrorism. It will be used by Border Police.

“In principle the system’s operation is based on a laser technology, that of course is different from the common technologies used around world, and that is what grants us with a special security range,” said Amit Lipshitz of the Israeli Police Laser Unit. “There is a laser beam that converges via mirrors, for a range we decide on, according to the range of the threat,” he explained, maintaining that the technology “has proven to us that the balloon clusters coming from Gaza can be downed.”

Lipshitz added that “We, the Israeli police, together with the Border Police Technology and Communications Division, will continue to be at the forefront of technology – in the field of aerial threats and other areas to protect the safety of Israel’s residents.”

Today, dozens of the incendiary balloons were launched by Jihadist militants in the Hamas-controlled Gaza Strip into Israeli territory. Police sappers defused multiple explosives that landed in the city of Sderot, as well as the Lachish and Hof Ashkelon Regional Councils. Several southern Israeli roads were closed until they cleared of explosives, and there were no injuries or damage.

Source: TV7 Israel News