09 februari 2020

2020-02-09-15.15: De neonazi's geven de Joden de schuld voor het creëren van het dodelijke coronavirus - Neo-Nazis blame Jews for creating deadly coronavirus

Coronavirus screening procedure in Kuala Lumpur, Malaysia. (AP Photo/Vincent Thian, File)

Nederlands - English

NEDERLANDS

"Extremisten hopen dat het virus Joden doodt, maar ze gebruiken de opkomst ervan ook om de antisemitische theorieën te bevorderen dat Joden verantwoordelijk zijn voor het creëren ervan" zei de ADL.

Neo-Nazi's en mensen, die het blanke ras willen laten overheersen gebruiken de angst voor het dodelijke coronavirus om de haat tegen Joden aan te wakkeren en om samenzweringstheorieën te verspreiden op sociale-mediaplatforms, volgens een nieuw rapport dat is uitgebracht door de Anti-Defamation League.

"Na een versleten patroon van het inspelen op grote nieuwsverhalen om hun onverdraagzaamheid en antisemitisme te bevorderen, hebben extremisten zich vastgeklampt aan de angsten rond het coronavirusverhaal om samenzweringstheorieën en zelfs 'boogaloo' te promoten," verwijzend naar het codewoord voor geweld van de extremisten, aldus het ADL-rapport.

Volgens de ADL zijn "extremistisch-vriendelijke" platformen zoals Telegram, 4chan en Gab gevuld met berichten die door racisten zijn gepost.

"Extremisten hopen dat het virus Joden doodt, maar ze gebruiken ook de opkomst ervan om hun antisemitische theorieën te verspreiden dat Joden verantwoordelijk zijn voor het creëren van het virus, het verspreiden van het virus om hun controle over een gedecimeerde bevolking te vergroten, of dat ze er voordeel uit halen," zei ADL.

Bovendien zijn er op meer gebruikte en mainstream sociale-mediaplatforms zoals Twitter, Facebook, Instagram en Reddit ook berichten gezien die door extremisten worden verspreid.

Het rapport zei dat op deze platforms, "de mensen die de berichten neerzetten, de dekking van het coronavirus een bedrog en een afleiding noemen die bedacht is om het publiek bang te maken, terwijl anderen beweren dat het effect van het virus veel erger is dan de autoriteiten willen dat de mensen denken".

Vanaf vrijdag meldde de Wereldgezondheidsorganisatie wereldwijd 31.211 bevestigde gevallen, waarvan de overgrote meerderheid in China en ten minste 637 sterfgevallen.

"Het relatief kleine aantal gevallen buiten China geeft ons een kans om te voorkomen dat deze uitbraak een bredere wereldwijde crisis wordt," zei de directeur-generaal van de WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, tijdens een persconferentie op vrijdag. "Onze grootste zorg is het potentieel voor de verspreiding in landen met een zwakker gezondheidssysteem en een gebrek aan capaciteit om het virus op te sporen of te diagnosticeren."

Bron: World Israel News


************************************************
ENGLISH:

“Extremists hope the virus kills Jews, but they are also using its emergence to advance anti-Semitic theories that Jews are responsible for creating [it],” said the ADL.

Neo-Nazi and white supremacists are using fears of the deadly coronavirus to stoke hated against Jews and spread conspiracy theories on social-media platforms, according to a new report released by the Anti-Defamation League.

“Following a well-worn pattern of capitalizing on major news stories to advance their bigotry and anti-Semitism, extremists have latched onto fears surrounding the coronavirus story to promote conspiracy theories and even ‘boogaloo,’ ” referring to the extremists’ code word for violence, the ADL report said.

According to the ADL, “extremist-friendly” platforms such as Telegram, 4chan and Gab have been filled with messages posted by racists.

“Extremists hope the virus kills Jews, but they are also using its emergence to advance their anti-Semitic theories that Jews are responsible for creating the virus, spreading it to increase their control over a decimated population, or they are profiting off it,” the ADL said.

Additionally, more widely used and mainstream social-media platforms like Twitter, Facebook, Instagram and Reddit have also seen concerning messages being spread by extremists.

The report said that on these platforms, “posters are calling coverage of the coronavirus a hoax and a distraction designed to frighten the public, while others are arguing that the virus’s impact is far worse than authorities want people to think.”

As of Friday, the World Health Organization reported 31,211 confirmed cases globally, with the vast majority in China and at least 637 deaths.

“The relatively small [number of] cases outside China gives us a window of opportunity to prevent this outbreak from becoming broader global crisis,” said WHO’s director general, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, during a press conference on Friday. “Our greatest concern is about the potential for spreading countries with weaker health system and lack the capacity to detect or diagnose the virus.”

Source: World Israel News