11 februari 2020

2020-02-11-16.00: Zal Gaza brandgevaarlijke ballonoorlog opschorten? - Will Gaza suspend incendiary balloon warfare?

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De krant Al-Quds meldt dat islamitische organisaties in Gaza hebben besloten de opruiende ballonoorlog in het zuiden op te schorten.

Andere media meldden dat er gisteren een akkoord werd bereikt in gesprekken met de Egyptische inlichtingendelegatie die tussen Israël en Hamas bemiddelt.

Naar verluidt zal het echter "enige tijd" duren voordat het besluit is genomen om al het personeel dat betrokken is bij de lancering van de explosieve ballonnen te bereiken. Een Hamas-ambtenaar dreigde dat "er zo'n besluit is, maar het gedrag van Israël zou dat kunnen veranderen".

Eerder meldde de Libanese krant Al-Ahbar dat Israël via Egypte een bericht naar de Islamitische organisatie van Hamas had gestuurd dat als aan de grens van Gaza niet rustig wordt er sprake is van extra escalatie, het beveiligingsysteem Hamas militair zou aanvallen met de steun van de VS.

De Egyptische inlichtingenmissie die onlangs in de Gazastrook is aangekomen, bracht ondubbelzinnige Israëlische waarschuwingen.

Volgens een bron in de Egyptische delegatie eiste Egypte van Hamas een terugkeer naar de sussende verstandhouding en niet het provoceren van Israël.

De bijeenkomst werd gehouden in een van de bunkers van Hamas en was van korte duur. Hamasleider Yihya Sinwar verontschuldigde zich zelfs aan Egypte voor zijn afwezigheid en legde uit dat hij bang was dat iemand hem zou proberen te vermoorden en dat hij niemand kon vertrouwen, ook zijn gasten niet.

Hamas zei in reactie daarop dat ze niet van plan waren de situatie te laten escaleren en beweerde dat "de economische druk van Israël op de burgers van Gaza het ding is dat de burgers naar de grens brengt".

Bron: ArutzSheva7


***************************
ENGLISH:

The Al-Quds newspaper reports Islamic organizations in Gaza have decided to suspend incendiary balloon warfare in the south.

Other media reported an agreement was reached in talks yesterday with the Egyptian intelligence delegation mediating Israel-Hamas contacts.

However, it will reportedly "take some time" for the decision to reach all personnel involved in launching the explosive balloons. A Hamas official threatened that "there is such a decision, but Israel's behavior could change it."

Earlier, Lebanese newspaper Al-Ahbar reported that Israel had sent a message to the Hamas Islamic organization through Egypt that if Gaza border quiet was not maintained and there is additional escalation, the security system would militarily attack Hamas with U.S. backing.

The Egyptian intelligence mission that recently arrived in the Gaza Strip brought unequivocal Israeli warnings.

According to a source in the Egyptian delegation, Egypt demanded Hamas return to the lull understandings and not to provoke Israel.

The meeting was held in one of Hamas' bunkers and was brief. Hamas leader Yihya Sinwar even apologized to Egypt for absenting himself, explaining that he was afraid someone would try to kill him and he could not trust anyone, including his guests.

Hamas said in response that they had no intention of escalating the situation, claiming that "Israel's economic pressure on Gaza citizens is the thing that brings civilians to the border."

Source: ArutzSheva7