24 februari 2020

2020-02-24-17.45: Als men niet stopt raketten af te vuren, zullen we een grote campagne lanceren -'If rockets do not stop we will launch major campaign'

Netanyahu at security meeting


Nederlands- English

NEDERLANDS:

Premier Binyamin Netanyahu hield maandagmiddag een veiligheidsoverleg met de hoofden van de Shin Bet en de Nationale Veiligheidsraad in een veilige faciliteit in het centrum van Israël in reactie op het aanhoudende raketvuur vanuit Gaza.

De minister van Defensie Naftali Bennett en de stafchef van de IDF, Aviv Kochavi, namen ook deel aan de bijeenkomst door middel van een conferentiegesprek met de Kirya in Tel Aviv.

Tijdens de vergadering gaf de premier de opdracht om de militaire reactie op het raketvuur in Gaza voort te zetten.

Het afgelopen uur zijn verschillende rode alarmsirenes geactiveerd in het zuiden van Israël, onder andere in de buurt van Ashkelon. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gemeld.

Eerder heeft Netanyahu de stad Ariel rondgereisd, waarbij hij zei..: "We vielen gisteravond zowel Gaza als Syrië aan. Ik ben niet van plan dit los te laten. Als ze het schieten niet volledig stoppen, en ik bedoel niet een dag, twee dagen, maar helemaal niet, als er geen volledige onderbreking is - we zullen de brede en krachtige campagne die we hebben voorbereid in gang moeten zetten."

"Dit zijn niet alleen maar woorden. Er zijn nieuwe, verrassende dingen over hen die noch in Cast Lead noch in de Pillar of Defense, noch in de Protective Edge waren, en iedereen in het kabinet weet precies waar we het over hebben. De campagne, die een oorlog zou kunnen worden, is een laatste redmiddel. Ik heb geen haast om daarheen te gaan. Ik ken de prijs die onze soldaten en de gevallen families betalen. Het is een laatste redmiddel, maar als er geen keus is, moeten we erheen."

Netanyahu voegde eraan toe: "Helaas voor Hamas en helaas voor de Islamitische Jihad als ze tot deze dag moet komen. We zullen doen wat nodig is om de absolute veiligheid van de mensen in het Zuiden te herstellen.

Door: ArutzSheva7


*********************************
ENGLISH:

Prime Minister Binyamin Netanyahu held a security consultation Monday afternoon with the heads of the Shin Bet and the National Security Council at a secure facility in central Israel in response to the continuing rocket fire from Gaza.

Defense Minister Naftali Bennett and IDF Chief of Staff Aviv Kochavi also participated in the meeting through a conference call from the Kirya in Tel Aviv.

During the meeting, the prime minister directed that the military response to the rocket fire in Gaza continue.

Several red alert sirens have been activated in southern Israel over the last hour, including near Ashkelon. No casualties have been reported so far.

Earlier, Netanyahu toured the city of Ariel, saying: "We attacked both Gaza and Syria last night. I do not intend to let go of this. If they do not stop the fire completely, and I do not mean a day, two days, but at all, if there is no complete break - we will have to initiate the broad and powerful campaign we have prepared."

"These are not mere words. There are new, surprising things about them that were neither in Cast Lead, nor in the Pillar of Defense nor in Protective Edge, and everyone in the Cabinet knows exactly what we are talking about. The campaign, which could become a war, is a last resort. I'm in no hurry to go there. I know the price our soldiers and the fallen families pay. It's a last resort, but if there's no choice, we'll have to go there."

Netanyahu added: "Alas for Hamas and alas for Islamic Jihad when they arrive on this day. We will do what is necessary to restore absolute security to the people of the South.


Source: ArutzSheva7