25 februari 2020

2020-02-25-17.Gaza Unplugged afl.152: Hoezo crisis? De chocolade winkel Al Jayyar in Gaza stad - Gaza Unplugged af.152: What crisis? The Al Jayyar chocolate shop in Gaza city

Zie foto's onder het bericht - See photos below the message

NEDERLANDS:
Weer eventjes terug naar Gaza “waar het leven erger is dan in het Getto van Warschau in 1943” en de arme Palestijnen van honger omkomen “in de open gevangenis”, aka het “concentratiekamp” van het Midden-Oosten: Gazastan”.

De waarheid luidt dat het “niet al kommer & kwel” is in Gaza. Hoewel goed nieuws uit Gaza zelden of nooit in het Westen bekend raakt. De belangrijkste reden voor dat hiaat in de berichtgeving is Hamas zelf, dat de media controleert in Gaza en alle buitenlandse journalisten en fotografen de toegang tot de Strook verbiedt.

Toch is het echt niet zo moeilijk om ‘goed nieuws uit Gaza’ te achterhalen en dat door simpelweg wat rond te neuzen op de arabisch-talige sociale mediasites, Facebookpagina’s en websites gelieerd met Hamas en de andere terreurgroepen in Gaza. EoZ is zo iemand die (net zoals ik) regelmatig een kijkje werpt in de minder bekende “winkel van Hamas”.

In deze alweer 152 ste aflevering [!] van mijn exclusieve reeks ‘Gaza Unplugged‘, die de verborgen welvaart in de Gazastrook onthult, gaat het vandaag over de prachtige chocoladewinkel Al Jayyar in Gaza Stad. De bijgevoegde plaatjes spreken voor zich. Oh ja, voor ik het vergeet: de Belgische chocolade blijft natuurlijk de beste van de wereld.

ENGLISH:
Back to Gaza "where life is worse than in the Warsaw Ghetto in 1943" and poor Palestinians starve to death "in open prison", aka the "Middle East" concentration camp: Gazastan

The truth is that it is "not all bad luck" in Gaza. Although good news from Gaza is seldom or never known in the West. The main reason for that gap in reporting is Hamas itself, which controls the media in Gaza and prohibits all foreign journalists and photographers from accessing the Strip.

Yet it is really not that difficult to find out "good news from Gaza" by simply browsing around on Arabic-language social media sites, Facebook pages and websites affiliated with Hamas and the other terrorist groups in Gaza. EoZ is such a person who (just like me) regularly takes a look at the lesser-known "Hamas store".

In this already 152nd episode [!] Of my exclusive series "Gaza Unplugged", which reveals the hidden prosperity in the Gaza Strip, today it is about the beautiful chocolate shop Al Jayyar in Gaza City. The attached images speak for themselves. Oh yes, before I forget: Belgian chocolate is of course the best in the world.

Bronnen: Brabosh
♦ naar een bericht van EoZ “A chocolate shop in Gaza” van 24 februari 2020 op de site van Elder of Ziyon
♦ naar de Facebookpagina van Al Jayyar Chocoladewinkel in Gaza
Google Translate
.