01 maart 2020

2020-03-01-14.15: Abbas in Bla Bla Land - Abbas in La La Land

Nederlands - English

NEDERLANDS

Bij de VN beweerde Abbas dat de Palestijnen "een cultuur van vrede" verspreiden, "geweld bestrijden", "niet tegen de Joden zijn", en "nooit zullen overgaan tot geweld en terreur".

HEDEN:
- Abbas' Fatah-beweging marcheerde in 2020 met messen, geweren en zelfmoordriemen, terwijl ze in de lucht schoten.
- Antisemitisme gedijt en wordt in de PA onderwezen.

In zijn recente toespraak voor de VN-Veiligheidsraad bleek dat Abbas een reis naar Bla Bla Land had gemaakt. Zijn verklaringen aan de VN waren bijna als een komedieshow - ver van de werkelijkheid.

Abbas vertelde de VN en de wereld dat het Palestijnse leiderschap "een cultuur van vrede" heeft verspreid, dat ze "vechten tegen geweld en terreur" en dat de Palestijnen "niet tegen de joden zijn". Hij benadrukte meerdere malen dat de PA "nooit zal overgaan tot geweld en terreur."

Toch marcheerde Abbas' eigen Fatah-beweging in 2020 met messen, geweren en zelfmoordgordels, tijdens verschillende bijeenkomsten in verschillende steden op de Westelijke Jordaanoever, zoals onthuld doorPalestinian Media Watch.

Door de woorden van Abbas te vergelijken met de volgende drie video's van PA- en Fatah-berichten aan de Palestijnen, wordt duidelijk dat hij probeert de VN en de wereld te misleiden. Ze bewijzen opnieuw wat PMW herhaaldelijk heeft aangetoond dat er één PA-boodschap is voor internationale verbruik, maar een heel andere voor de Palestijnse straat:

Bron: Palestinian Media Watch**************************
ENGLISH;

At the UN, Abbas claimed that the Palestinians “spread a culture of peace,” “fight violence,” are “not against Jews,” and will “never turn to violence and terror”

PRESENT:
- Abbas’ Fatah Movement marched into 2020 with knives, rifles, and suicide belts, while shooting in the air

- Antisemitism thrives and is taught in the PA

In his recent speech at the UN Security Council, it appeared Abbas had taken a trip to La La Land. His statements to the UN were almost like a comedy show - far from reality.

Abbas told the UN and the world that the Palestinian leadership has “spread a culture of peace,” that they “fight violence and terror,” and that Palestinians are “not against Jews.” He stressed several times that the PA will “never turn to violence and terror.”

Yet Abbas’ own Fatah Movement marched into 2020 carrying knives, rifles, and suicide belts, at several rallies in different towns in the West Bank, as exposed by Palestinian Media Watch.

Comparing Abbas’ words with the following three videos of PA and Fatah messages to Palestinians clearly demonstrates his attempt to deceive the UN and the world. They prove again what PMW has shown repeatedly that there is one PA message for international consumption but an entirely different one for the Palestinian street:

Source: Palestinian Media Watch