19 maart 2020

2020-03-19-19.20: Hamas grijpt coronavirus aan om Israël te bedreigen - Hamas uses coronavirus to threaten Israel


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Palestijnse terreurgroep Hamas grijpt de corona pandemie aan om Israël te bedreigen. De terreurbeweging beweert dat Israël niet in staat is Palestijnse gevangenen te beschermen, en eist dat ze onmiddellijk vrijgelaten worden.

Terwijl Israël en de Palestijnse Autoriteit samenwerken om het coronavirus te lijf te gaan, neemt Hamas een andere houding aan. De terreurgroep eist dat Israël onmiddellijk Palestijnse gevangen vrijlaat. In een statement beweert Abu Obeida, woordvoerder van de gewapende tak van Hamas, dat Israël niet in staat zou zijn om gedetineerden te beschermen tegen epidemieën en ziekten.

De “verzetsleiding” is in permanent overleg over de situatie, aldus de Hamas-woordvoerder. In de Gazastrook werken verschillende terreurgroepen en milities samen onder het zogenaamde Palestijnse gezamenlijke verzetscommando. Doel van deze alliantie is het coördineren van aanvallen op Israël. Het samenwerkingsverband overlegt over “passende maatregelen” als gevaarlijke ontwikkelingen de gezondheid van gevangenen beïnvloeden, zo zegt Abu Obeida in zijn statement.

Abu Obeida noemt de levens en veiligheid van de gevangenen een “rode lijn”. Volgens de Hamas-woordvoerder draagt Israël de “volledige verantwoordelijkheid voor het leven, de veiligheid en de gezondheid” van de gedetineerden. 

Palestijnse terreurgroepen bedreigen regelmatig Israël om gevangenen vrij te krijgen of privileges voor hen te realiseren. Onlangs dreigde het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) met aanvallen op de Joodse staat in verband met de administratieve detentie van “kameraad” Ahmed Zaran. Zaran zat in een hongerstaking en de PFLP publiceerde onder andere een video waarin gedreigd wordt met raketaanvallen.

Bron: CIDI****************************
ENGLISH

Palestinian terror group Hamas is using the corona pandemic to threaten Israel. The terrorist movement claims that Israel is unable to protect Palestinian prisoners and demands that they be released immediately.

As Israel and the Palestinian Authority work together to tackle the coronavirus, Hamas takes a different stance. The terror group demands that Israel immediately release Palestinian prisoners. In a statement, Abu Obeida, spokesman for the armed branch of Hamas, claims that Israel would not be able to protect detainees from epidemics and diseases.

The "resistance leadership" is in constant consultation about the situation, said the Hamas spokesman. In the Gaza Strip, various terror groups and militias are working together under the so-called Palestinian joint resistance command. The aim of this alliance is to coordinate attacks on Israel. The partnership is discussing “appropriate measures” if dangerous developments affect prisoners' health, Abu Obeida said in its statement.

Abu Obeida calls prisoners' lives and safety a “red line”. According to the Hamas spokesperson, Israel bears "full responsibility for the life, safety and health" of the detainees.

Palestinian terror groups regularly threaten Israel to release prisoners or to grant them privileges. Recently, the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) threatened attacks on the Jewish state in connection with the administrative detention of “Comrade” Ahmed Zaran. Zaran was on a hunger strike, and the PFLP published a video threatening missile attacks, among other things.

Source: CIDI

google translate