20 maart 2020

2020-03-20-14.45: Zwermen sprinkhanen die worden verwacht om Afrika en het Midden-Oosten te teisteren, zegt de VN-groep - Swarms of locusts expected to plague Africa and Middle East, UN says


Nederlands -English

NEDERLANDS:

JERUSALEM (JTA) - Een sprinkhanenplaag die als "uiterst alarmerend" wordt beschouwd, gaat richting Afrika en het Midden-Oosten, maar zal waarschijnlijk Israël omzeilen.

De sprinkhanen kweken en vormen nieuwe zwermen in de Hoorn van Afrika, meldde The Times of Israel, onder vermelding van Locust Watch, onderdeel van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

De zwermen vormen "een ongekende bedreiging voor de voedselzekerheid", aldus de website van Locust Watch.

Onder de landen die het hardst zouden moeten worden getroffen zijn Kenia, Ethiopië, Somalië, Iran, Pakistan en Soedan, volgens het rapport.

De beperkingen van het Coronavirus op reis kunnen een goede, tijdige behandeling tegen het ongedierte verhinderen.

De laatste dergelijke ernstige plaag in de regio was een plaag in 1987-1989.


*************************
ENGLISH:

JERUSALEM (JTA) — A plague of locusts considered “extremely alarming” is headed toward Africa and the Middle East but is likely to bypass Israel.

The locusts are breeding and forming new swarms in the Horn of Africa, The Times of Israel reported, citing Locust Watch, part of the Food and Agriculture Organization at the United Nations.

The swarms represent “an unprecedented threat to food security,” according to the Locust Watch website.

Among the countries expected to be the hardest hit are Kenya, Ethiopia, Somalia, Iran, Pakistan and Sudan, according to the report.

Coronavirus restrictions on travel may prevent proper, timely treatment against the pests.

The last such serious infestation in the region was a plague in 1987 to 1989.