21 maart 2020

2020-03-21-17.30: Israëlische Teva doneert 6 miljoen doses Malaria medicijn om het Coronavirus te bestrijden - Israel’s Teva Donates 6 Million Doses of Malaria Drug to Fight Coronavirus

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: Breitbart - Joshua Caplan

Teva Pharmaceutical Industries, de belangrijkste producent van geneesmiddelen in Israël, kondigde donderdag aan dat het zes miljoen doses van zijn malariatablet aan de Verenigde Staten schenkt, omdat de getuigenissen blijven binnen komen met de bewering dat het mogelijk mensen met het Chinese coronavirus zou kunnen behandelen.

Teva zei dat het de hydroxychloroquine tabletten uiterlijk op 31 maart via groothandelaars naar de ziekenhuizen in het hele land zal verschepen en  binnen een maand meer dan tien miljoen zal verstrekken.

Wij zijn vastbesloten  om het helpen door zo veel mogelijk tabletten te leveren aangezien de vraag naar deze behandeling zonder kosten versnelt," zei de Teva vice-rvoorzitter Brendan O'Grady in een verklaring.

De schenking van Teva kwam uren nadat President Donald Trump het gebruik van chloroquine aanprees om patiënten te behandelen die met het coronavirus zijn besmet.

"We gaan die drug bijna onmiddellijk beschikbaar kunnen stellen," zei de president tijdens een persconferentie van het Witte Huis. "Het leuke is dat het al lang bestaat, dus we weten dat als het niet gaat zoals gepland, het niemand zal doden.

President Trump benadrukte ook Remdesivir, een anti-virale medicatie die door Gilead werd gemaakt als een mogelijk behandelingsmiddel voor de ziekte. Het medicijn heeft "zeer, zeer bemoedigende vroege resultaten" tijdens het testen, merkte de president op.

"Ik denk dat het zeer veelbelovend zal zijn. Het zou een revolutie kunnen zijn," voegde hij eraan toe. "En misschien ook niet. Gebaseerd op wat ik zie, zou het een revolutie kunnen zijn. Ze zijn erg krachtig."

De Duitse farmaceutische reus Bayer AG kondigde ook aan dat het 3 miljoen tabletten van zijn malariamedicijn, Resochin, aan de VS zou schenken.

Resochin, die van chloroquine fosfaat wordt gemaakt, wordt momenteel niet goedgekeurd voor consumptie in de V.S., hoewel de geneesmiddelen fabrikant zei dat het met federale volksgezondheidsagentschappen samenwerkt om vergunning te verkrijgen.

"Resochine, een product dat door Bayer in 1934 werd ontdekt en dat wordt gebruikt voor de preventie en behandeling van malaria, lijkt ook een breed spectrum aan antivirale eigenschappen en effecten op de immuunrespons van het lichaam te hebben. Nieuwe gegevens van het eerste preklinische en evoluerende klinische onderzoek dat in China werd uitgevoerd, hoewel beperkt, tonen het potentieel aan voor het gebruik van Resochin in de behandeling van patiënten met COVID-19-infectie," zei Bayer in een verklaring. "Bayer is de afgelopen dagen in gesprek geweest met het Witte Huis, HHS, CDC en de FDA, en biedt elke hulp aan die we kunnen bieden met een focus op het doneren van Resochine om te helpen bij de inspanningen van de overheid om het virus te bestrijden".

De commissaris van het Beleid van het Voedsel en Geneesmiddelen (FDA) Stephen Hahn zei dat zijn agentschap, op de aanwijzing van President Trump, onmiddellijk chloroquine met klinische proeven zal laten testen om het in te zetten om het virus te behandelen   

 


********************************
ENGLISH:

Teva Pharmaceutical Industries, Israel’s leading drug producer, announced Thursday that it is donating six million doses of its malaria tablet to the United States as testimonies continue to roll in claiming that it could potentially treat people with the Chinese coronavirus.

Source: Breitbart - Joshua Caplan

Teva said it will ship the hydroxychloroquine tablets via wholesalers to hospitals across the country by March 31 and provide over ten million within a month.

“We are committed to helping to supply as many tablets as possible as demand for this treatment accelerates at no cost,” Teva executive vice president Brendan O’Grady said in a statement.

Teva’s donation came hours after President Donald Trump touted the use of chloroquine to treat patients who have been infected with the coronavirus.

“We’re going to be able to make that drug available almost immediately,” the president said at a White House press briefing. “The nice part is it’s been around for a long time, so we know that if things don’t go as planned, it’s not going to kill anybody.”

President Trump also highlighted Remdesivir, an anti-viral medication made by Gilead as a possible treatment drug for the disease. The medication has “very, very encouraging early results” during testing, the president noted.

“I think it’s going to be very promising. It could be a game-changer,” he added “And maybe not. Based on what I see, it could be a game-changer. They’re very powerful.”

German pharmaceutical giant Bayer AG also announced it would donate 3 million tablets of its malaria drug, Resochin, to the U.S.

Resochin, made of chloroquine phosphate, is currently not approved for consumption in the U.S., though the drugmaker said it is working with federal public health agencies to secure authorization.

“Resochin, a product discovered by Bayer in 1934 and indicated for prevention and treatment of malaria, also appears to have broad-spectrum antiviral properties and effects on the body’s immune response. New data from initial preclinical and evolving clinical research conducted in China, while limited, shows potential for the use of Resochin in treating patients with COVID-19 infection,” Bayer said in a statement. “Bayer in recent days has been in talks with the White House, HHS, CDC, and the FDA, offering any assistance we can provide with a focus on donating Resochin to help in the government’s efforts to combat the virus.”

Food and Drug Administration (FDA) commissioner Stephen Hahn said that his agency, at the direction of President Trump, will immediately put chloroquine through clinical trial testing to treat the virus.