21 maart 2020

2020-03-21-17.45: De botsingen barsten los op de Tempelberg over de beperkingen van het coronavirus - Clashes erupt on Temple Mount over coronavirus restrictions


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëlische politie probeert het aantal islam gelovigen te beperken volgens de instructies van het ministerie van Volksgezondheid.

Bron: i24 News

In de Oude Stad van Jeruzalem werden vrijdag conflicten gemeld nadat de Israëlische politie had geprobeerd het aantal moslimaanbidders op de Tempelberg te beperken.

Minstens één Palestijn werd gearresteerd en verschillende anderen kregen boetes opgelegd voor het schenden van de volksgezondheidsrichtlijn, met uitzondering van bijeenkomsten van tien personen en meer, meldde Haaretz.

Volgens de Waqf, een Jordaans religieus instituut dat islamitische gebouwen op de Tempelberg beheert, baden 500 mensen.

Terwijl de meeste vrijdagse gebeden werden geannuleerd vanwege de pandemie van het coronavirus, was het gebied buiten de Al-Aqsa Moskee niet gesloten voor de eredienst. Tijdens het ochtendgebed waren er honderden deelnemers, die volgens Haaretz de meeste afstand tot elkaar hielden.

Toen het echter begon te regenen, zaten een paar dozijn mensen onder een afdak, wat in strijd was met de instructies van het Ministerie van Volksgezondheid.


******************************
ENGLISH:

Israel police tries to restrict number of worshipers according to health ministry's instructions

Source: i24 News.

Clashes were reported in the Old City of Jerusalem on Friday after Israeli police attempted to restrict the number of Muslim worshipers on the Temple Mount.

At least one Palestinian was arrested and several others were handed fines for violating the public health directive barring gatherings of ten people and more,Haaretz reported.

According to the Waqf, a Jordanian religious body managing Islamic edifices on the Temple Mount, 500 people prayed.

While most Friday’s prayers were cancelled due to the coronavirus pandemic, the area outside of the Al-Aqsa Mosque was not closed for worship purposes. During the morning’s prayer there were hundreds of participants, most keeping a distance from each other, according to Haaretz.

However, when it began raining, a few dozens huddled together under roofed areas, in contravention of the Health Ministry’s instructions.