22 maart 2020

2020-03-22-15.45: Israëlische dokter in Italië: We helpen niet langer de 60-plussers - Israeli doctor in Italy: We no longer help those over 60


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Italië heeft meer coronavirus-gerelateerde slachtoffers dan China met 4.825 bevestigde sterfgevallen en 5.000 bevestigde patiënten in de laatste 24 uur, meldde 'Channel12' vandaag.


Bron: The Jerusalem Post

De Israëlische arts Gai Peleg, die momenteel werkt aan het redden van levens in Parma, Italië, vertelde 'Channel 12' dat het alleen maar erger wordt naarmate het aantal patiënten blijft groeien.  
 
Aangezien zijn afdeling coronavirus patiënten ontvangt die terminaal ziek zijn, is de focus erop gericht om patiënten in staat te stellen om dierbaren te ontmoeten en met hen te communiceren tijdens hun laatste momenten, ondanks de quarantaine regelgeving. Andere rapporten beweren dat, naarmate het aantal doden toeneemt, sommige families niet in staat zijn om een goede begrafenis voor hun dierbaren te regelen.  
 
Peleg zei dat, van wat hij ziet en hoort in het ziekenhuis, de instructies zijn om geen toegang tot kunstmatige beademingsapparatuur te bieden aan patiënten boven de 60 jaar, omdat dergelijke apparatuur beperkt aanwezig zijn.  
 
Israël koopt op dit moment duizenden beademingsapparaten, die medio mei in het land moeten arriveren. Zaterdag zei premier Benjamin Netanyahu dat Israël alle middelen gebruikt die het heeft om medische apparatuur te verzekeren om patiënten te helpen tijdens de pandemie. 


***************************
ENGLISH:

Italy suffered more coronavirus-related victims than China with 4,825 confirmed deaths and 5,000 confirmed patients in the last 24 hours, Channel 12 reported on Sunday.

Source: The Jerusalem Post

Israeli doctor Gai Peleg, who is currently working to save lives in Parma, Italy, told Channel 12 that things are only getting worse as the number of patients keeps growing.  
 
As his department receives coronavirus patients who are terminally ill the focus is to allow patients to meet loved ones and communicate with them during their last moments despite the quarantine regulations. Other reports claim that, as the numbers of dead increases, some families find themselves unable to secure a proper burial for their loved ones.  
 
Peleg said that, from what he sees and hears in the hospital, the instructions are not to offer access to artificial respiratory machines to patients over 60 as such machines are limited in number.  
 
Israel is currently purchasing thousands of respiratory machines, and they are meant to arrive in the country by mid-May. On Saturday, Prime Minister Benjamin Netanyahu said that Israel is using every means it has to secure medical equipment to help patients during the pandemic.